ropczyce szpital szuka co to znaczy

Co to jest Ropczyce: szpital szuka odbiorcy odpadów. Co znaczy: odbiorcy odpadów Szpital powiatowy.

Czy przydatne?

Ropczyce: szpital szuka odbiorcy odpadów definicja

Co znaczy:

Usługi unieszkodliwiania odpadówRopczyce: szpital szuka odbiorcy odpadów

Szpital powiatowy w Ropczycach szuka wykonawcy usług w dziedzinie utylizacji odpadów medycznych ze szpitala i przychodni terenowych. Umowa ma obowiązywać dwa lata. Termin składania ofert upływa 6 października 2010 roku.
Placówka szacuje, iż pośrodku roku wybrany wykonawca odbierze i zutylizuje 15 ton odpadów, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze albo ich toksyny i inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo albo co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, iż powodują dolegliwości u ludzi i zwierząt. Mało, ponieważ około 0,005 tony będzie do utylizacji odpadów zawierających zużyte narzędzia chirurgiczne i tkankę i 0,030 ton odpadów zawierających rtęć. Odpady mają być odbierane z dwóch oddziałów szpitala, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego i dwóch przychodni będących w innej lokalizacji niż szpital i z sześciu terenowych przychodni.

Odbiór ma odbywać się raz na dwa tygodnie w momencie zimowym i z placówek terenowych i co dwa dni w momencie, gdy temperatura przekracza ponad 10 stopni Celsjusza ze szpitala i przychodni w Ropczycach i Sędziszowie.

Na razie zainteresowanie zamówieniem zgłosiły dwie spółki. Aktualnie placówka ma umowę ze firmą Serwimed z Krakowa, lecz ta nie składałą jeszcze zapytań. Placówka w Ropczycach ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia o wartości 17,6 mln zł. Umowa na leczenie szpitalne wynosi 8,36 mln zł, na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – około 4 mln zł.


Czym jest Ropczyce: szpital szuka znaczenie w Leczenie R .