rośnie świadomość polaków co to znaczy

Co to jest Rośnie świadomość Polaków na temat mukowiscydozy. Co znaczy: mukowiscydozy Świadomość.

Czy przydatne?

Rośnie świadomość Polaków na temat mukowiscydozy definicja

Co znaczy:

nauka zdrowotnaRośnie świadomość Polaków na temat mukowiscydozy

Świadomość mukowiscydozy w polskim społeczeństwie wzrosła o 7 procent w porównaniu z jej poziomem w 2010 roku. Wg badań przeprowadzonych poprzez Instytut Millward Brown SMG/KRC, 70 procent respondentów słyszało o tej chorobie.
Łącznie od 2004 roku liczba osób, które deklarują, iż słyszały o mukowiscydozie wzrosła w Polsce aż o 40 procent W badaniu została także sprawdzona wiedza Polaków na temat możliwości całkowitego wyleczenia dolegliwości. Spośród ankietowanych osób, które zadeklarowały znajomość dolegliwości, 52 procent prawidłowo określiło mukowiscydozę jako chorobę nieuleczalną. W porównaniu z rezultatami uzyskanymi w analogicznym badaniu w 2010 roku, świadomość dotycząca wyleczenia dolegliwości wzrosła o 4 procent


Mukowiscydoza to przeważnie występująca pośród rasy białej nieuleczalna dolegliwość genetyczna.

W Polsce liczba chorych szacowana jest na około 1500 osób. Mukowiscydozę skutkuje mutacja genu cystic fibrosis transmembrane regulator (CFTR). dolegliwość ujawnia się u osób, które odziedziczyły niepoprawne geny od obojgu rodzicach. Znanych jest sporo rodzajów mutacji w obrębie genu CFTR, wywołujących postacie dolegliwości o różnym stopniu nasilenia. Zaburzenie genetyczne prowadzi do zalegania gęstego, lepkiego śluzu, szczególnie w obrębie układu oddechowego i przewodach wyprowadzających enzymy z trzustki do przewodu pokarmowego. Mukowiscydoza jest chorobą ogólnoustrojową, stąd także objawia się między innymi zaburzeniem funkcjonowania układu oddechowego i pokarmowego, niepłodnością i występowaniem zwiększonego stężenia chlorku sodu w pocie. Osoba chora na mukowiscydozę, w zależności od występujących objawów dolegliwości, wymaga codziennej fizjoterapii, antybiotykoterapii, zapewnienia wysokoenergetycznej diety, a również częstych hospitalizacji.


Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu przygotowuje się do realizacji rozbudowy placówki o ogólnopolskie centrum kliniczno-naukowe transplantacji płuc i serca i leczenia mukowiscydozy. W Polsce aktualnie nie ma możliwości wykonywanie przeszczepów płuc u chorych na mukowiscydozę. To jest jedna z przyczyn, dla których średni wiek życia chorych na mukowiscydozę w Polsce jest blisko dwa razy krótszy od średniego wieku, do jakiego dożywają chorzy w państwach Europy Zachodniej. Co roku w Polsce umiera od kilkunastu do kilkudziesięciu młodych ludzi chorych na mukowiscydozę, z których przewarzająca część mogłaby żyć dalej dzięki przeszczepowi płuc. Nowy przedmiot ma mieć powyżej 8 tys. m kw powierzchni. Znajdzie się w nim centralna sterylizacja, bank krwi, oddział leczenia mukowiscydozy na 6 łóżek i pracownia diagnostyki obrazowej z tomografem i rezonansem magnetycznym. Na piętrze projektowany jest również blok operacyjny na 3 sale operacyjne, oddział intensywnej opieki pooperacyjnej na 19 stanowisk.


Czym jest Rośnie świadomość Polaków na znaczenie w Leczenie R .