równoważenie przyjęć wpływa co to znaczy

Co to jest Równoważenie przyjęć wpływa na finanse. Co znaczy: Równoważenie przyjęć wpływa na.

Czy przydatne?

Równoważenie przyjęć wpływa na finanse definicja

Co znaczy:

Marek Lemański, z-ca dyr. szpital Krynica-ZdrójRównoważenie przyjęć wpływa na finanse

Szpital w Krynicy-Zdroju nie planuje przekształcenia w spółkę kapitałową. Placówka bilansuje się, równoważy przyjęcia i stosuje dyscyplinę finansową, aczkolwiek odsyła pacjentów tylko w przypadkach, kiedy sama nie może prowadzić leczenia z racji na brak oddziałów danej specjalności.
Zdaniem dyrektora także bieżące kierowanie placówką nie wymaga konsultacji z organem założycielskim. Konsultacje są konieczne w przypadku realizacji większych projektów wiążących się z przekazaniem środków i wykorzystywaniem funduszy unijnych.


- Nie mamy problemów finansowych, aczkolwiek nie dominuje u nas biznes ekonomiczny w formie odsyłania pacjentów, których leczenie przyniesie stratę – mówi dr Marek Lemański, z-ca dyrektora szpitala – Przeprowadziliśmy remont placówki, liczymy, iż przełoży się to na większą liczbę pacjentów i tym samym większy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, tym bardziej, iż notujemy nadwykonania.


Szpital im. dr. Józefa Dietla w Krynicy Zdroju powstał w październiku 1955 roku. Szpital zapewnia całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych, opierające na zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjenta. Świadczenia zdrowotne udzielane są na oddziałach: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczym, pediatrii i noworodków, anestezjologii i intensywnej terapii.


Świadczenia zdrowotne wykonywane są na rzecz mieszkańców miasta i gminy Krynica-Zdrój, powiatu nowosądeckiego jak także mieszkańcom z różnych rejonów Polski i pacjentów z zagranicy z racji na usytuowanie szpitala obok uzdrowiskowo-turystycznym.PRZEKSZTAŁCENIA SZPITALI W Firmy PRAWA HANDLOWEGO

FORUM SZPITALI POLSKICH MEDMARKET, 24 LISTOPADA 2011


24 listopada 2011 roku w Hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się Forum Szpitali Polskich Medmarket 2011 (www.forummedmarket.pl). Tematem konferencji będzie mechanizm przekształceń szpitali. W debacie wezmą udział dyrektorzy szpitali, przedstawiciele organów założycielskich, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, a również prawnicy i analitycy doradzający w procesie przekształceń.


Celem konferencji jest badanie warunków, które są fundamentem powodzenia procesu przekształcenia szpitala.Czym jest Równoważenie przyjęć wpływa znaczenie w Leczenie R .