rozporządzenie poprawi jakość co to znaczy

Co to jest Rozporządzenie poprawi jakość informacji. Co znaczy: poprawi jakość informacji.

Czy przydatne?

Rozporządzenie poprawi jakość informacji definicja

Co znaczy:

Uporządkowanie dokumentacji medycznejRozporządzenie poprawi jakość informacji

Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., nie ma bezpośredniego wpływu na zakres danych gromadzonych poprzez Kluczowy Urząd Statystyczny w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia.
Krzysztof JakóbikAutor: GUS KrakówRozporządzenie weszło z dnia 21 grudnia 2010 r. Dotyczy ono rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej i metody jej przetwarzania. Można oczekiwać, iż pozytywnym skutkiem jego wprowadzenia będzie poprawa jakości informacji przekazywanej poprzez podmioty sprawozdawcze dzięki ujednoliceniu i wprowadzeniu zapisów odnośnie tworzenia dokumentacji elektronicznej jako alternatywy dla dokumentacji papierowej.

Dokumentacja medyczna stanowi źródło informacji używane poprzez podmioty sprawozdawcze przekazujące dane statystyczne w formie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Zdrowia.

Kluczowym założeniem rozporządzenia było uporządkowanie, bez uszczerbku dla celu i przeznaczenia, dokumentacji medycznej – unikanie powtarzania tych samych informacji i danych w wielu dokumentach. Rozporządzenie wprowadza także sposobność prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, z zapewnieniem jej integralności i ochrony danych osobowych. To jest następny krok w stronę zmiany formy gromadzenia danych systemie opieki zdrowotnej na formę elektroniczną, a dlatego możliwe będzie sprawniejsze przekazywanie wymaganych danych, będą one lepszej jakości i lepiej zabezpieczone.

Pamiętać przy tym należy, iż procedura programowania badań statystycznych, również w dziedzinie zdrowia ma ściśle określony ramy prawne, a każdy program badań jest wprowadzany Rozporządzeniem Porady Ministrów i jest aktem prawnym. To znaczy, iż zmiany w programie muszą być wprowadzane decyzjami Porady Ministrów.


Czym jest Rozporządzenie poprawi jakość znaczenie w Leczenie R .