rozwiązania zakładach opieki co to znaczy

Co to jest Rozwiązania IT w zakładach opieki zdrowotnej. Co znaczy: opieki zdrowotnej 27 września.

Czy przydatne?

Rozwiązania IT w zakładach opieki zdrowotnej definicja

Co znaczy:

narada dla sektora medycznegoRozwiązania IT w zakładach opieki zdrowotnej

27 września 2011 roku w Warszawie odbędzie się bezpłatna >>narada, której celem jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w dziedzinie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Program konferencji złożona jest z wykładów merytorycznych i produktowych.


Udział w konferencji jest bezpłatny dla sektora ochrony zdrowia, jednak warunkiem uczestnictwa jest poprzednia rejestracja. Formularz zgłoszeniowy popularny na stronie: http://sdcenter.pl/sluzbazdrowia

Program konferencji złożona jest z wykładów merytorycznych i produktowych. W części merytorycznej znalazły się następujące prezentacje:

- Udział Polski w projektach organizowanych przy wsparciu Komisji Europejskiej na przykładzie projektów NetCard i epSOS – Marek Ujejski (z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia).

- Czy idea eZdrowia regionalnego może być komplementarna z ideą eZdrowia centralnego – Marcin Zawisza (Naczelnik Wydziału eZdrowia, Urząd Marszałkowski w Łodzi).

- Praktyczne aspekty wdrażania Elektronicznego Rekordu Pacjenta na przykładzie projektu "Dolnośląskie e-Zdrowie".


pośród wykładów produktowych uczestnicy wysłuchają prelekcji na temat e-podpisu w służbie medycyny, przypadków wykorzystania nowoczesnych rozwiązań ICT w holenderskiej służbie zdrowia, a również terapii i coachingu poprzez Internet, dygitalizacji faktur medycznych, nowoczesnych mechanizmów identyfikacji pacjenta i rozwiązań dla projektów regionalnych.


>>>narada odbędzie się w godz. 9.00-14.55, rejestracja uczestników w godz. 8.30-9.00.Czym jest Rozwiązania IT w zakładach znaczenie w Leczenie R .