rozwiązaniem dzierżawa co to znaczy

Co to jest Rozwiązaniem jest dzierżawa operatorska. Co znaczy: dzierżawa operatorska Z Jarosławem J.

Czy przydatne?

Rozwiązaniem jest dzierżawa operatorska definicja

Co znaczy:

Problemem szpitali jest niedofinansowanieRozwiązaniem jest dzierżawa operatorska

Z Jarosławem J. Fedorowski, prezesem firmy Szpitale Polskie Spółka akcyjna na temat komercjalizacji polskich szpitali i głownych problemach mechanizmu ochrony zdrowia w Polsce rozmawia Magdalena Okoniewska.
Dlaczego uważa Pan, iż dzierżawa operatorska to dobre rozwiązanie w dziedzinie komercjalizacji placówek?

Dzierżawa operatorska jest wariantem komercjalizacji szpitali społecznie łatwiejszym do zaakceptowania, bo nie dochodzi do zmian stosunków własnościowych substancji szpitala. Ma to szczególne znaczenie w obliczu nagonki politycznej na mechanizm przekształceń polskich szpitali. Wariant ten uwalnia samorząd od bezpośredniej odpowiedzialności finansowej za działanie szpitala. Współpraca z profesjonalnym operatorem, daje zwykle samorządowi większe szanse na realizacje programu dostosowawczego i postęp szpitala. Adekwatnie skonstruowana umowa dzierżawy zobowiązuje operatora do zapewnienia dostępności do kompleksowych świadczeń medycyny szpitalnej wedle oczekiwaniami społecznymi.


Czy takie rozwiązanie to przyszłość polskiej służby zdrowia?

Szpitalnictwo jest częścią całego mechanizmu ochrony zdrowia, a od czasu wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w naszym państwie nie można mówić dalej o tak zwany „służbie zdrowia”. Uważam, iż dzierżawa operatorska jest kompromisowym rozwiązaniem, godzącym różne koncepcje metody dostosowania szpitali do warunków rynkowych, gdzie przecież już od kilkunastu lat muszą działać. I tak już w wielu polskich szpitalach leczeniem zajmują się podmioty prywatne, na przykładlekarze kontraktowi, czy spółki specjalizujące się w prowadzeniu mniejszych obszarów medycznych szpitala. Dzierżawa operatorska to wariant bardziej dojrzały, bardziej kompleksowy i sprawdzony w wielu państwach Europy i Ameryki Północnej.


firma Szpitale Polskie, dopiero od niedawna prowadzi placówki medyczne. Co powiodło się w tym czasie zrealizować w szpitalach w Sztumie i w Połczynie?

Szpital w Sztumie prowadzimy ok. roku, a już powiodło się zrealizować poważną inwestycję. Zakupiliśmy i uruchomiliśmy nowoczesny wielorzędowy tomograf komputerowy. Aktualnie trwają prace powiązane z powstawaniem centrum kardio-angiologii interwencyjnej. W szpitalu w Połczynie, który prowadzimy od maja 2010 roku, trwają przygotowania i inwentaryzacje. Porządkowane są kwestie organizacyjne, przygotowywany jest nowy program medyczny. Negocjujemy już warunki zakupu dużej aparatury diagnostycznej.


Jakie są dalsze plany rozwoju firmy Szpitale Polskie?

Planujemy przejmowanie następnych szpitali w modelu dzierżawy operatorskiej. Nie wykluczamy również współpracy jako inwestor stretegiczny z samorządowymi spółkami kapitałowymi kierującymi szpitale. Bierzemy również udział w dialogu konkurencyjnym przesięwzięcia budowy nowego szpitala powiatowego w Żywcu.


Ma Pan doświadczenie w pracy na rynku amerykańskim. Jaka jest główna różnica pomiędzy systemami opieki zdrowotnej w stanach zjednoczonych ameryki i w Polsce?

Pracowałem w stanach zjednoczonych ameryki jako doktor szpitalny i menedżer szpitala poprzez powyżej 10 lat, lecz od powyżej 4 lat działam raczej w Polsce. Mechanizm amerykański jest nadzwyczajnie rożnorodny, skomplikowany, a zarazem zachowujący wysoki standard świadczeń. Bardzo trudno podać tylko jedną rożnicę, lecz może być to poziom finansowania. Przeciętny powiatowy szpital amerykański otrzymuje za własne usługi powyżej 15 razy więcej pieniędzy niż porównywalny polski. Tej rażącej dysproporcji nie można w żaden sposób wytłumaczyć różnicami w dochodzie narodowym, poziomem płac, czy cen. Amerykański mechanizm nie jest idealny lecz zachowuje wysoki standard, ma idealną na świecie skuteczność leczenia na przykład nowotworów i zapewnia świetne zarobki personelowi. Drugą, kolosalną różnicą jest całkowity brak tak zwany szarej strefy w amerykańskiej ochronie zdrowia. Tutaj świat dzieli się tak jak dawniej na „zachodni” i „wschodni”.


Czy są jakieś rozwiązania służące na rynku amerykańskim, które można aby wprowadzić na polskim rynku medycznym?

W Polsce służące są już sprawdzone amerykańskie modele kompleksowej, czy także odmiennie zwanej kierowanej ochrony zdrowia. Realizują to z powodzeniem spółki takie jak LuxMed, czy Medicover. Szkoda, iż nasze kraj, a szczególnie aparat podatkowy nie promuje, a nawet ostatnio działa na niekorzyść tego bardzo efektywnego metody opieki medycznej. Uważam, iż świetne rozwiązania organizacyjne służące w szpitalach amerykańskich opierające na pracy zespołowej, znacznym udziale pielęgniarek i techników medycznych w opiece nad pacjentem, stałym monitorowaniem i podwyższaniem jakości, modelu samodzielnych lekarzy ekspertów i powszechności wielofunkcjonalnych przestrzeni łóźkowych będą mogły być wprowadzane w Polsce dopiero za kilka lat, przede wszytkim w szpitalach prywatnych, później w szpitalach skomercjalizowanych, a na końcu w sporych publicznych placówkach.


Co jest kluczowym problemem polskiej służby zdrowia?

kluczowym problemem jest niski poziom finansowania usług. Jeżeli polski szpital akademicki ma roczne przychody nawet 8-krotnie niższe od porównywalnego w Niemczech, czy Wielkiej Brytanii, przy dochodzie narodowym per capita nie więcej niż trzykrotnie mniejszym, a opłata NFZ za poradę lekarską jest porównywalna z rachunkiem u fryzjera (dodam, tylko u fryzjera męskiego) to mamy obraz niewystarczającego poziomu finansowania. Następnym sporym problemem jest oczywiście szara strefa. Kolejnym, niemal całkowity brak techników medycznych, przy w miarę niskiej liczbie lekarzy. Jeszcze jednym, nadzwyczajnie wysoki, przekraczający 30% udział opłat bezpośrednio z kieszeni pacjenta w proporcji do wszystkich środków finansowania ochrony zdrowia


Co należałoby wg Pana zmienić w systemie opieki zdrowotnej w naszym państwie?

Uważam, iż musimy wreszcie skończyć tak zwany debatę i ogólnie mówiąc zrealizować następujące reformy: skomercjalizować szpitale, podzielić NFZ, wprowadzić alternatywne i dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, stale zwiększać nakłady na ochronę zdrowia w tym wprowadzić współpłacenie przy jednoczesnym wprowadzeniu limitów całkowitych opłat z kieszeni pacjenta, zlikwidować kompletnie szarą strefę, zmienić mechanizm kształcenia lekarzy, zmniejszyć liczbę specjalizacji, wzmocnić rolę pielęgniarek, wprowadzić techników i asystentów medycznych, dokonać radykalnej informatyzacji ochrony zdrowia i wprowadzić zerową albo kilkuprocentową stawkę VAT na usługi zdrowotne


Wywiad przeprowadzono po wystąpieniu Jarosława J. Fedorowskiego na Konferencji Med Market, 23 czerwca 2010 roku.


Czym jest Rozwiązaniem jest dzierżawa znaczenie w Leczenie R .