kwestia przy zakupie karetki co to znaczy

Co to jest RPO: Kwestia VAT przy zakupie karetki. Co znaczy: zakupie karetki Rzecznik Praw.

Czy przydatne?

RPO: Kwestia VAT przy zakupie karetki definicja

Co znaczy:

Wystąpienie do Ministra FinansówRPO: Sprawa VAT przy zakupie karetki

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów w kwestii braku możliwości skorzystania z prawa do pełnego odliczenia VAT przy nabyciu samochodu poprzez osoby prowadzące działalność transportową karetek i ambulansów.
Wystąpienie nastąpiło w związku ze skargą przedstawioną Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Wnioskodawca podniósł, że w stanie prawnym - obowiązującym w latach 2011 i 2012 - ukształtowanym ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym, osoby prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie transportu sanitarnego (które korzystają z ambulansów i karetek), nie mogą używać z prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem, użytkowaniem i eksploatacją przedmiotowych pojazdów.


W ocenie rzecznika pojazdy takie jak karetki i ambulanse należą do szczególnej kategorii pojazdów przeznaczonych do wykonywania szczególnych funkcji, regularnie związanych z ratowaniem najwyższego dobra, jakim jest życie ludzkie. W razie prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług w dziedzinie transportu krwi, organów do transplantacji, czy transportu osób chorych, kraj powinno stwarzać jasne i niedyskryminujące warunki jej wykonywania.


przez wzgląd na tym rzecznik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a zwłaszcza o wyjaśnienie mierników, na podstawie których ustalono katalog przeznaczeń pojazdów i wskazanie przesłanek, które przesądziły o tym, że pojazdy specjalne, takie jak karetka, ambulans, nie znalazły się w załączniku nowelizacji ustawy o VAT.
R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest RPO: Kwestia VAT przy zakupie znaczenie w Leczenie R .