mazowsze warsztaty co to znaczy

Co to jest RPO Mazowsze: Warsztaty z rozliczania projektów. Co znaczy: projektów Centralny Pkt.

Czy przydatne?

RPO Mazowsze: Warsztaty z rozliczania projektów definicja

Co znaczy:

Bezpłatne szkolenia



RPO Mazowsze: Warsztaty z rozliczania projektów





Centralny Pkt. Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje warsztaty z rozliczania projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego. Szkolenie odbędzie się 29 września br. w Warszawie. Udział w warsztatach jest bezpłatny.








Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami wypełniania wniosku o płatność. Będzie można uzyskać wiadomości na temat struktury generatora wniosku o płatność, zasad rozliczania i obowiązków sprawozdawczych, opisu dokumentów księgowych, a również trwałości projektu i obowiązku przechowywania dokumentacji. Na koniec zajęć będzie sposobność odbycia indywidualnych konsultacji. Organizator zastrzega, iż by wziąć udział w aktywnym uczestnictwie w zajęciach, należy przynieść własny laptop.


Zapisy prowadzone są drogą mailową. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: spotkania@cpe.gov.pl, podając imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego Z racji na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Centralny Pkt. Informacyjny udziela również bezpłatnych konsultacji w swojej siedzibie. Obejmują one takie zagadnienia, jak: pomoc w znalezieniu źródeł dofinansowania Państwa pomysłów, pomoc beneficjentom Funduszy Europejskich w przyswojeniu zasad rozliczania projektu, konsultacje telefoniczne, mailowe i w naszej siedzibie.


Centralny Pkt. Informacyjny Funduszy Europejskich działa od stycznia 2008 r. jego działalność jest koordynowana poprzez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.













Czym jest RPO Mazowsze: Warsztaty z znaczenie w Leczenie R .