ruda śląska usługi co to znaczy

Co to jest Ruda Śląska: usługi radiologiczne za 369,6 tys. zł. Co znaczy: radiologiczne za 369,6.

Czy przydatne?

Ruda Śląska: usługi radiologiczne za 369,6 tys. zł definicja

Co znaczy:

Usługi medyczne dla szpitalaRuda Śląska: usługi radiologiczne za 369,6 tys. zł

Centrum Zdrowego Serca „Telcor” będzie świadczyć usługi medyczne z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej . Wartość zamówienia to 369, 6 tys. zł. Umowa została podpisana na rok.
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej posiada 16 oddziałów. Należą do nich: oddział kardiologiczny, chirurgii urazowo ortopedycznej, chirurgii ogólnej, ginekologiczno położniczy, neonatologiczny, psychiatryczny ogólny i psychiatrii dziennej, gruźlicy i chorób płuc, gastroenterologii i chorób wewnętrznych, neurologicznyz poodziałem udarowym, okulistyczny, otolaryngologiczny, pediatryczny, reumatologiczny, i dwa oddziały chorób wewnętrznych w tym jeden z odcinkiem diabetologicznym. Statutowym celem jest udzielanie świadczeń medycznych w dziedzinie profilaktyki, leczenia, fizykoterapii, rehabilitacji i pielęgnacji – całodobowo. Placówka udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych regulaminów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością albo całkowitą odpłatnością. Szpital świadczy usługi medyczne z zakresu lecznictwa stacjonarnego i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej . Rocznie hospitalizowanych jest ok. 12 tys. pacjentów. Centrum Zdrowego Serca Telcor jest poradnia świadczącą usługi zakresu neurologii, kardiologii i angiologii i kardiochirurgii. W obrębie placówki działa także pracownia EKG.


Czym jest Ruda Śląska: usługi znaczenie w Leczenie R .