rudka szpitalu ukończono dwie co to znaczy

Co to jest Rudka: w szpitalu ukończono dwie inwestycje. Co znaczy: ukończono dwie inwestycje.

Czy przydatne?

Rudka: w szpitalu ukończono dwie inwestycje definicja

Co znaczy:

Nowy aparat RTG i stacja uzdatniania wodyRudka: w szpitalu ukończono dwie inwestycje

Samodzielny Specjalistyczny Zespoł Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce (woj. mazowieckie) ma już wyremontowaną stację uzdatniania wody. Szpital w ostatnim czasie został także zaopatrzony w zinformatyzowany aparat RTG. Inwestycje kosztowały prawie 3,5 mln zł.
Szpital zmodernizował pochodzącą stację uzdatniania wody, która służyła placówce od 60 lat. Konieczność modernizacji wynikała z przestarzałej technologii skutkującej sporymi przekroczeniami dopuszczalnych parametrów w dziedzinie zawartości związków żelaza i manganu. Inwestycję o wartości powyżej 1,4 mln zł sfinansowali razem Samorząd Województwa Mazowieckiego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.Natomiast w ostatnim kwartale 2010 roku zakupiono aparat RTG ze stanowiskiem do zdjęć (kostnych, płucnych) i systemem cyfrowego obrazowania. Sprzęt został w pierwszym kwartale 2011 roku zinformatyzowany. Projekt kosztował prawie 2 mln zł. Inwestycja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Reszta pieniędzy pochodziła z budżetu województwa mazowieckiego.


Szpital w Rudce dysponuje trzykondygnacyjnym budynkiem o pow. łącznej 9 tys. mkw. Placówka udziela świadczeń zdrowotnych w dziedzinie lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego. Na parterze budynku mieszczą się poradnie specjalistyczne, oddział dzienny chemioterapii i pracownie diagnostyczno – terapeutyczne. Na I piętrze znajduje się oddział rehabilitacyjny i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy,
natomiast drugie piętro aktualnie zajmują dwa oddziały pulmonologiczne. Przy szpitalu funkcjonuje również laboratorium i pracownie diagnostyki obrazowej i zespół pracowni diagnostyki pulmonologicznej, w tym pracownie bronchoskopii, czynnościowa płuc, EKG i holtera, prób wysiłkowych. Szpital ma rozbudowany dział rehabilitacji leczniczej.


Czym jest Rudka: w szpitalu ukończono znaczenie w Leczenie R .