rusza projekt medkompas poland co to znaczy

Co to jest Rusza projekt MedKompas Poland. Co znaczy: MedKompas Poland 16 marca 2011. formalnie.

Czy przydatne?

Rusza projekt MedKompas Poland definicja

Co znaczy:

Partnerstwo na rzecz etycznej współpracyRusza projekt MedKompas Poland

16 marca 2011. formalnie zainaugurowano projekt MedKompas Poland. Jego kluczowym założeniem jest promowanie zasad etycznej współpracy między przedstawicielami rynku wyrobów medycznych a przedstawicielami ochrony zdrowia.


To jest inicjatywa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, w ramach której razem z Naczelną Izbą Lekarską zostanie przeprowadzony cykl 60 warsztatów dla reprezentantów obydwu środowisk.

Najważniejszym celem projektu MedKompas Poland jest powstanie wspólnej sieci specjalistów odpowiedzialnych za politykę compliance. W trakcie warsztatów uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia etycznych stosunku, która będzie pomocna w codziennym funkcjonowaniu w środowisku medycznym z zachowaniem zasad przejrzystej współpracy i poszanowaniem najwyższych standardów.

Znajomość praktycznych zagadnień związanych z etyką ma ważne znaczenie dla całego mechanizmu. Dlatego szczególną rolę w projekcie MedKompas Poland odgrywa partnerstwo wielu różnych podmiotów z sektora ochrony zdrowia.

Etyczne zasady współpracy przedstawicieli branży wyrobów z przedstawicielami ochrony zdrowia prowadzą do lepszej nauki lekarzy, nowocześniejszego wyposażenia szpitali, a również większej dostępności innowacyjnych technologii. Z powodu zyskuje pacjent, który jest
najważniejszym podmiotem całego mechanizmu.

Stosunkowo realizacji, projekt będzie dostosowywany do obecnych potrzeb środowiska. Jednym z przedmiotów przedsięwzięcia jest opracowywanie praktycznych dyrektyw dla uczestników mechanizmu ochrony zdrowia. – Inicjatywa jest istotna także z uwagi na sposobność kontynuacji, a być może nawet włączenia pewnych przedmiotów w ramach mechanizmu akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej – powiedział inżynier Jan Czeczot, Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, który jest jednym z członków Porady Programowej Projektu MedKompas Poland.

Przedsięwzięcie stanowi następny krok w kierunku zwiększania świadomości środowiska w dziedzinie etycznej współpracy. – Działania na rzecz promowania i wdrażania najwyższych standardów rozpoczęliśmy od powstania Kodeksu Etyki. Projekt MedKompas Poland jest naturalną kontynuacją procesu zwiększania przejrzystości na styku branży wyrobów medycznych i ochrony zdrowia – informuje Witold Włodarczyk, Dyrektor Generalny Izby POLMED.

Na realizację działań w ramach projektu, Izba POLMED otrzyma poprzez najbliższe 4 lata 460 000 USD z globalnego programu Siemens Integrity Initiative. Stanowi on część umowy podpisanej poprzez Bank Światowy z spółką Siemens AG. O finansowanie zgłoszonych projektów w pierwszym etapie programu aplikowało 300 organizacji non profit z 66 krajów świata. Ostatecznie środki otrzymało ok. 30 organizacji z 20 krajów. – Projekt MedKompas Poland opracowany poprzez Izbę POLMED jest jedynym projektem z Polski i jednym z niewielu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, który uzyskał dofinansowanie. To jest faktycznie innowacyjne przedsięwzięcie w polskim systemie ochrony zdrowia i dlatego tym bardziej cieszymy się, iż spotkało się z tak sporym uznaniem i będzie mogło być wykonywane poprzez najbliższe lata – mówi Anna Janczewska-Radwan, prezes Zarządu Izby POLMED.

Izba POLMED jest największą i w najwyższym stopniu reprezentatywną organizacją, działającą na polskim rynku wyrobów medycznych. Reprezentuje spółki członkowskie wobec organów państwowych, samorządowych czy instytucji socjalnych. Przedstawia decydentom opinie dotyczące praktyki gospodarczej, projektów aktów prawnych, proponując również swoje rozwiązania, oparte na wiedzy i długoletniej praktyce działania na rynku opieki zdrowotnej w Polsce. Jednym z głównych celów Izby POLMED jest poprawa dostępu pacjentów i lekarzy do innowacyjnych technologii medycznych. Izba prowadzi działalność szkoleniową, informacyjną i doradczą. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wyrobów Medycznych EUCOMED z siedzibą w Brukseli.

Czym jest Rusza projekt MedKompas Poland znaczenie w Leczenie R .