rymanów zdrój rehabilitację co to znaczy

Co to jest Rymanów Zdrój: 4,5 mln zł na rehabilitację. Co znaczy: na rehabilitację Uzdrowisko.

Czy przydatne?

Rymanów Zdrój: 4,5 mln zł na rehabilitację definicja

Co znaczy:

Poszukiwane środki na inwestycjeRymanów Zdrój: 4,5 mln zł na rehabilitację

Uzdrowisko Rymanów Zdrój szuka 4,5 mln zł kredytu na uruchomienie w szpitalu uzdrowiskowym Polonia placówki wczesnej rehabilitacji kardiologicznej. Kapitał miałyby zostać pożyczone na 15 lat. Wartość projektu była szacowana na 11,7 mln zł.


Inicjalna rehabilitacja kardiologiczna dotyczy pacjentów po przebytych zawałach serca, zabiegach chirurgicznych na otwartym sercu, w tym na przykład wykonanych pomostach naczyniowych. W nowym szpitalu ma powstać 120 łóżek. Blisko 5 mln zł firma pozyskała z dofinansowania unijnego. Modernizacja dawnego uzdrowiska dziecięcego obejmuje docieplenie budynków, wymianę instalacji wodnej, ogrzewania, instalacji elektrycznej. W planie jest jedna utworzenie sali intensywnego nadzoru kardiologicznego. Zakupy sprzętowe obejmą również wyposażenie sal do treningów kardiologicznych. Placówka ma ruszyć od początku 2012 roku.

W założeniach jest przyjmowanie pacjentów ze szpitali zlokalizowanych na terenie Podkarpacia, na przykład Rzeszowa, Brzozowa, lecz również z Małopolski- Sanoka, Krakowa, czy województwa lubelskiego. Placówka zamierza zatrudnić ok. 40 osób, w tym lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarki.

Rymanów Zdrój jest firmą należącą w 100 procent do skarbu państwa i znajduje się na liście 7 uzdrowisk, które nie będą prywatyzowane. Uzdrowisko leczy dolegliwości układu krążenia, schorzenia narządu ruchu, dolegliwości układu oddechowego, schorzenia układu moczowego. Uzdrowisko Rymanów dysponuje kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowiam w wysokości łącznej blisko 14 mln zł, w tym na rehabuilitację leczniczą - 2,8 mln zł. Pozostała stawka jest przeznaczona na lecznictwo uzdrowiskowe.
Czym jest Rymanów Zdrój: 4,5 mln zł na znaczenie w Leczenie R .