rynek defibrylatorów wartość co to znaczy

Co to jest Rynek defibrylatorów na wartość ok. 10 mln dolarów. Co znaczy: wartość około 10 mln.

Czy przydatne?

Rynek defibrylatorów na wartość ok. 10 mln dolarów definicja

Co znaczy:

zamiana sprzetu do ratownictwaRynek defibrylatorów na wartość około 10 mln dolarów

Rynek defibrylatorów zarówno szpitalnych jak tych używanych w karetkach szacujemy w Polsce na ok. 10 mln dolarów rocznie. Urządzenia te wymieniane są cyklicznie, aczkolwiek w Polsce nie ma regulaminów nakazujących zakup nowego sprzętu po 5- 6 latach użytkowania, jak jest na przykład w Holandii.

Andrzej KosikAutor: Physio ControlW Polsce urządzenia średnio pracują ok. 10-12 lat. A przecież wymienia się metoda, pojawiają się nowe możliwości. Z pewnością jednak decydującą rolę odgrywają ograniczone środki. Od pewnego czasu przez wzgląd na zastrzykiem unijnych pieniędzy co roku w Polsce po modernizacjach i remontach oddawanych jest do użytku kilkanaście do kilkudziesięciu szpitalnych oddziałów ratunkowych. Na ich wyposażenie prócz defibrylatorów złożona jest również inny sprzęt taki jak np. kardiomonitory, respiratory czy inne urządzenia monitorujące i diagnozujące stan pacjenta. Dlatego funkcjonalność defibrylatorów na szpitalnym oddziale ratunkowym może być inna niż w karetce, gdzie urządzenie to pokazuje równocześnie wartości innych parametrów życiowych, takich jak np. nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi, liczba dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, a które to pozwalają zorientować się lekarzowi na ile poważny jest stan pacjenta. Na szpitalnych oddziałach ratunkowych defibrylator może zawierać mniej funkcji, gdyż za monitorowanie, czy pomiar innych parametrów życiowych odpowiadają urządzenia znajdujące się na wyposażeniu sor. Pozwala to zarówno obniżyć wydatki jak i unikać powtarzania czynności medycznych. W karetce nie ma miejsca na dodatkowy kardiomonitor z możliwością pomiaru wielu parametrów życiowych. Funkcję tę przejmuje adekwatnie zaopatrzony defibrylator. Dzięki defibrylatora w karetce opisywany jest stan pacjenta i podejmowana jest np. decyzja, czy powinien zostać przewieziony do pracowni hemodynamiki w celu wykonania angioplastyki w przypadku zawału serca. Jednak ok. 35 proc. pacjentów z symptomami zawału przychodzi samodzielnie do oddzialu szpitalnego albo są oni przywożeni poprzez rodzinę. W tych sytuacjach są kierowani na szpitalny oddział ratunkowy, na którym podejmowana jest decyzja co dalej. Dlatego przynajmniej jeden defibrylator na sor powinien mieć funkcję transmisji pełnego badania EKG, tak by doktor kardiolog mógł zakwalifikować pacjenta do zabiegu angioplastyki, jeżeli jest taka konieczność. Tym bardziej, jeżeli w szpitalu nie ma pracowni hemodynamiki potrzebna jest szybka decyzja o jego dalszym transporcie.


Czym jest Rynek defibrylatorów na znaczenie w Leczenie R .