rynek prywatnej opieki co to znaczy

Co to jest Rynek prywatnej opieki zdrowotnej: 30 mld zł. Co znaczy: zdrowotnej: 30 mld zł Jak.

Czy przydatne?

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej: 30 mld zł definicja

Co znaczy:

Prognozy rynku opieki zdrowotnejRynek prywatnej opieki zdrowotnej: 30 mld zł

Jak wynika z najnowszego raportu spółki badawczej PMR pt.: „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2013”, w 2010 r. rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce wzrósł o ok. 4% rok do roku i osiągnął wartość 28,8 mld zł.
W 2013 r. segment ten będzie wart 34,4 mld zł. Na wartość rynku składają się koszty za leki i sprzęt medyczny, usługi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne i wydatki wizyt lekarskich ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta, koszty w szarej strefie, abonamenty oferowane poprzez spółki medyczne, prywatne ubezpieczenia zdrowotne oferowane poprzez towarzystwa ubezpieczeniowe i inne koszty ponoszone bezpośrednio ze środków pacjenta.


W 2010 r., w wyniku negatywnych skutków kryzysu ekonomicznego, wszystkie segmenty rynku prywatnej opieki zdrowotnej odnotowały niższą dynamikę wzrostu niż w 2009 r. Warto jednak podkreślić, iż dla wszystkich segmentów była to dynamika dodatnia. „Najszybciej, w tempie dwucyfrowym, rosły segmenty abonamentów medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych, a najniższą dynamikę zanotował segment opłat za leki i sprzęt medyczny” – mówi Agnieszka Skonieczna, analityk rynku farmaceutycznego PMR i współautorka raportu. „Prognozujemy, iż w latach 2011-2013 rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce będzie rozwijał się w tempie ok. 6% średniorocznie i w 2013 r. jego wartość przekroczy 34 mld zł. W analizowanym okresie dynamika wzrostu segmentu abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych pozostanie dwucyfrowa, w trakcie gdy dynamika wzrostu pozostałych segmentów będzie utrzymywać się na poziomie kilku proc.” – dodaje A. Skonieczna.Czym jest Rynek prywatnej opieki znaczenie w Leczenie R .