rynek seniora rośnie siłę co to znaczy

Co to jest Rynek seniora rośnie w siłę. Co znaczy: seniora rośnie w siłę Usługi dla seniorów to.

Czy przydatne?

Rynek seniora rośnie w siłę definicja

Co znaczy:

Coraz więcej spółek oferuje usługi dla starszychRynek seniora rośnie w siłę

Usługi dla seniorów to tematyka, w którą coraz częściej inwestują firmy działające na rynku medycznym, zarówno placówki oferujące usługi medyczne jak i spółki dostarczające produkty. To segment rynkowy, który przez wzgląd na prognozami demograficznymi ma przed sobą przyszłość.
Z badań spółki Deloitte wynika, iż osoby po 55 roku życia są ekipą socjalną, która miesięcznie wydaje w Polsce aż 7 mld zł i iż prócz zakupu żywności zainteresowana jest w pierwszej kolejności ochroną zdrowia. Prognozy wskazują, iż opłaty na te sektory wzrosną w najbliższych latach. Na pewno część środków przeznaczonych na ochronę zdrowia będzie również wydawana na usługi opiekuńcze.

Klienci 55+

Z badań specjalistów wynika także, iż segment 55+ to drugi najzamożniejszy segment na rynku. W kategoriach ekonomicznych osoby w tym wieku są najlepszymi klientami, bo są absolutnie wypłacalni, nie grozi im gdyż widmo bezrobocia ani bankructwo. Mimo iż na rynku prywatnych usług medycznych oferta dla starszych pacjentów ciągle jest mocno okrojona, to coraz częściej ekipa ta jest zauważana poprzez usługodawców. Np. ekipa Lux Med opracowała program medyczny Senior „Szafir” dla osób po 65. roku życia, obejmujący szeroki zakres badań i konsultacji specjalistycznych i atrakcyjny rabat na usługi nieobjęte programem.

Usługi medyczne

Oferta złożona jest z kompleksowych konsultacji lekarskich związanych z obowiązkową profilaktyką dla tej ekipy wiekowej, z kompleksowych badań laboratoryjnych i diagnostycznych, jak także profilaktyki stomatologicznej, skórnych testów alergicznych i innych. Z kolei Centrum Medyczne LIM, działające także w ramach ekipy Lux Med, w ramach abonamentu korporacyjnego oferuje swoim klientom sposobność wykupienia dodatkowych usług dla starszych rodziców.

Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny z Wrocławia oferuje z kolei usługę zawierającą pełna opiekę medyczną, indywidualny program rehabilitacyjny i terapię zajęciową w ośrodku zwanym „Przedszkolem dla Dorosłych”. Wydatek tygodniowego pobytu w ośrodku dziennego pobytu wynosi od 350 do 450 zł, a usługi skierowane są do osób cierpiących na konkretne schorzenia powiązane z ograniczeniami narządu ruchu, raczej osób starszych. Ośrodek powstał w celu utrzymania i poprawy sprawności ruchowej, rozwijania sprawności intelektualnej i tworzenia oparcia społecznego poprzez zaspokojenie potrzeby kontaktu, przynależności i poczucia wspólnoty. Oferuje zabiegi rehabilitacyjne (fizykalne, psychologiczne, społeczne, terapię zajęciową) i konsultacje specjalistyczne i fundamentalną opiekę zdrowotną.

Aktywność i turystyka

W segment produktów przeznaczonych dla starszych klientów inwestuje także firma Pani Teresa Medica SA, producent tekstylnych i dziewiarskich wyrobów medycznych. Spółka podpisała wspólnie z trzema osobami fizycznymi umowę firmy z o.o. pod nazwą Megasenior Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, której kluczowym obiektem działalności jest kompleksowe zaopatrzenie osób w starszym wieku w elementy codziennego użytku (w tym część asortymentu produkowanego poprzez PTM SA). Dystrybucja towarów odbywać się będzie raczej przez kanał internetowy i hurtowy. Plany Pani Teresy idą jeszcze dalej. firma planuje gdyż rozwijać własną działalność również w obszarze szerokiego wachlarza usług dla seniorów, np. organizacji czasu wolnego i turystyki. Chce również promować aktywność ruchową i zdrowy styl życia ludzi w wieku 50+.

Nowy region działania

W październiku br. ekipa Lux Med podpisała porozumienie z Parafią Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie, wskutek której dom opieki „Tabita” z Konstancina-Jeziornej, którym dotychczas zarządzała parafia, będzie prowadzić specjalnie w tym celu powołana firma Lux Med Tabita Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością,, Po spełnieniu warunków umowy inwestycyjnej Lux Med Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością,,, kupi 88 procent udziałów w nowej firmie. Pozostałe 12 procent zachowa parafia, której przysługiwać będzie również miejsce w radzie nadzorczej.

– Jako specjaliści w świadczeniu usług ambulatoryjnych i diagnostycznych, w naturalny sposób poszukujemy nowych obszarów rozwoju. Włączając się w prowadzenie domu opieki, możemy zastosować nasze dotychczasowe doświadczenia i spożytkować je w obszarze nadzwyczajnie społecznie istotnym, jakim jest troska o seniorów i ludzi przewlekle chorych. Jestem przekonana, iż znacznie przyczynimy się do tego, by kolejne lata były dla „Tabity” okresem stabilizacji i rozkwitu – mówi Anna Rulkiewicz-Kaczyńska, prezes ekipy Lux Med, którą tworzą ogólnopolskie sieci placówek, działające pod markami: CM LIM, Lux Med, Medycyna Rodzinna i Promedis.

Ograniczona oferta

Decyzję podjętą poprzez Lux Med poprzedziły badania rynku usług opiekuńczych, które pozwoliły na wyciągnięcie kilku ważnych wniosków.

– Zebrane dane wskazują, iż liczba tego typu ośrodków jest ograniczona, szczególnie jeżeli chodzi o obiekty, które spełniałyby wysokie standardy. Mankamentem jest nie tylko poziom infrastruktury, ale także niewystarczająca dostępność usług świadczonych poprzez domy opieki. W razie ośrodków, których działalność jest finansowana ze środków NFZ, czas oczekiwania na wolne miejsca jest regularnie bardzo długi – mówi prezes Rulkiewicz-Kaczyńska.

Rynek domów opieki może się okazać perspektywiczny także dlatego, iż jest aktualnie bardzo rozdrobniony – złożona jest z dużej liczby w miarę niewielkich podmiotów; największe są właścicielami najwyżej paru obiektów.

Inwestycja w opiekę

Wspólne plany Parafii Ewangelicko-Augsburskiej i ekipy Lux Med przewidują w najbliższym czasie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowego skrzydła budynku, dzięki czemu wzrośnie liczba pokoi gościnnych (z aktualnych 61 do 94). Pozwoli to znacznie zwiększyć liczbę podopiecznych, przy jednoczesnym zachowaniu standardu świadczonych usług (do czego zobowiązali się sygnatariusze umowy). wskutek inwestycji placówka poszerzy również zakres usług pomiędzy innymi o pobyty tymczasowe, opiekę hospicyjną i usługi ambulatoryjne.

– Niewykluczone, iż po domu opieki „Tabita” przyjdą następne inwestycje na tym nowym polu naszej działalności. Uzależniamy to jednak od pomyślnego sfinalizowania tej inwestycji i zrealizowania się w roli gospodarzy „Tabity”. ekipa Lux Med, zarządzając przedmiotem, będzie czerpać z doświadczeń pozyskanych w trakcie wieloletniego świadczenia opieki medycznej i pielęgniarskiej. Nasza baza medyczna niewątpliwie okaże się pomocna w zapewnieniu wysokiego standardu opieki oferowanej pensjonariuszom. jeżeli chodzi o współpracę z NFZ, to podobnie jak w ubiegłych latach zostanie ona podtrzymana – na rok 2010 planujemy zawarcie kontraktu w wysokości nie mniejszej niż miało to miejsce w roku 2009 – mówi prezes Rulkiewicz-Kaczyńska.

Osiedla dla starszych

Pomysłem na wyjście z ofertą medyczną w kierunku osób w starszym wieku są również przedsięwzięcia łączące inwestycje deweloperskie z tworzeniem placówek medycznych. Z inicjatywą taką wystąpił krakowski Scanmed, który planuje powstanie kompleksu medycznego o nazwie Medicity. Wydatek przedsięwzięcia wyniesie 100 mln euro, a jego realizacja rozpocznie się w przyszłym roku. Scanmed pozyska na ten cel środki unijne i z planowanego debiutu giełdowego.

Medicity stworzenie na terenie o pow. 5 hektarów, położonym wokół Scanmed Szpitala św. Rafała. Na tym obszarze mają powstać obiekty powiązane z opieką medyczną. Będą to, między innymi: nowoczesne centrum diagnostyczne, prywatne przychodnie i gabinety, stacja dializ i otwarta chemioterapia. Część gruntu zostanie przeznaczona pod mieszkania.

Podobny pomysł chce realizować wrocławska fundacja Teraz życie wspólnie z gminą Radków, na której terenie ma powstać osiedle dla seniorów wspólnie z kompleksem rehabilitacyjnym. Docelowo miasteczko dla seniorów będzie mogło zaoferować mieszkania dla 2 tys. osób. Siedmiohektarowy teren na ten cel został przekazany poprzez gminę Radków. prócz fundacji i gminy do firmy realizującej inwestycję weszli również prywatni inwestorzy.

Giełda dla seniorów

Plany inwestowania w segment usług dla seniorów ma również gdańska firma Serenity SA, która 30 października br. zadebiutowała na rynku NewConnect. firma planuje utworzenie sieci placówek rehabilitacyjnych, a na dalszym etapie – domów opieki. 2 października br. firma zawarła umowę najmu pomieszczeń zlokalizowanych w Gdańsku z przeznaczeniem na pierwszą placówkę rehabilitacyjną. aktualnie w placówce przeprowadzane są prace adaptacyjne, tak by jak najszybciej rozpocząć świadczenie usług. Wg właścicieli firmy przychody uzyskane z tej działalności mają być przeznaczone na finansowanie utworzenia domów opieki. W roku 2013 mają powstać pierwsze takie obiekty.

Początkowo firma zakładała, iż będzie się koncentrowała tylko na obszarze usług medycznych związanych z opieką nad ludźmi starszymi. Jednak w połowie 2009 roku po przeprowadzeniu analizy zmodyfikowano strategię rozwoju pod kątem zasobów finansowych i możliwości finansowania inwestycji kapitałowych niezbędnych do jego realizacji. Obecna strategia oparta została o dwa główne kierunki rozwoju w obszarze usług związanych ze służbą zdrowia i opieki medycznej, jest to rehabilitację poudarową i powypadkową i opiekę nad osobami starszymi w ramach domów stałej opieki.

Dom na samotność

Na otwieranie podobnych obiektów decyduje się coraz więcej spółek. W sierpniu br. w Radzyminie pod Warszawą został otwarty ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny Duomed, który oferuje 30 miejsc dla pacjentów.

Ośrodek oferuje opiekę raczej osobom starszym, niepełnosprawnym, lecz także wymagającym intensywnej opieki medycznej, np. nieprzytomnym, w śpiączce, w stanie wegetatywnym i tym podobne Można tutaj również skorzystać z pełnego zakresu zabiegów rehabilitacyjnych, dostosowanych do potrzeb pacjenta, a również z pomocy psychologa, dietetyka i terapeutów. Będą tu także organizowane turnusy rehabilitacyjne.

Tego typu obiekty będą coraz bardziej potrzebne. Wydłużanie się przeciętnego życia ludności znaczy częstsze ujawnianie się różnych chorób wieku starczego, wymagających zapewnienia specjalistycznej opieki pielęgnacyjnej i medycznej. Równocześnie jednak poprawa sytuacji ekonomicznej społeczeństwa i powiązana z tym poprawa sytuacji majątkowej emerytów, regularnie wspieranych poprzez coraz lepiej sytuowane dzieci i wnuki, sprawia, iż coraz więcej starszych osób może sobie pozwolić na korzystanie z usług domów opieki. Na decyzje o zamieszkaniu w takim domu regularnie bardziej niż stan zdrowia wpływa samotność i chęć spędzania czasu w towarzystwie innych.


Czym jest Rynek seniora rośnie w siłę znaczenie w Leczenie R .