ryzyko popytu stronie co to znaczy

Co to jest Ryzyko popytu w PPP po stronie publicznej. Co znaczy: stronie publicznej Partnerstwo.

Czy przydatne?

Ryzyko popytu w PPP po stronie publicznej definicja

Co znaczy:

VII Forum Rynku Medycznego MedMarketRyzyko popytu w PPP po stronie publicznej

Partnerstwo publiczno-prywatne dojdzie do skutku jeżeli strona publiczna przyjmie na siebie zapewneinie popytu na usługi, które mają być świadczone w ramach tego partnerstwa. Przeniesienie ryzyka popytu na strone prywatną praktycznie wyklucza porozumienie.
Magdalena OzorowskaAutor: Magdalena OzorowskaTo partner publiczny zapewnia dostęp do świadczeń zdrowotnych i to on musi wziąć na siebie zapewnienie, iż usługi zostaną kupione w placówce zrealizowanej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Oczywiście nigdzie na świecie nie jest tak, iż ubezpieczyciel zawiera umowy zakupu świadczeń na kilkadziesiąt lat. I własnie dlatego ich zakup w określonej liczbie i wartosci przy przedsięzwięciun publiczno-prywatnym musi wziąć na siebie strona publczna. Natomiast partner prywatny już na początu inwestycji myśli o cyklu życia całego projektu, a więc nie tylko o kosztach budowy, lecz i eksploatacji. Dlatego to parter prywatny powienin określać strukturę inwestycji, rozmiar budynku i jego konstrukcję. W Holandii np. zaanagżowanie banku w finansowanie projektu budowy szpitala jest warunikowane tym, iż w przypadku potrzeby szpital będzie można przekształcić w apartamentowiec. W Polsce partnerstwo publiczno-prywatne jest ciagle traktowane jak ostateczność. Szpitale i samorzady nie umieją zastosować wielu atutów jakie niewątpliwie posiadają np. samej lokalizacji placówki, czy terenów wchodzących w jej strukturę. Problemem szpitali jest brak środków i przestarzała infastruktura i organizacja regularnie nie przystające do współczesnych potrzeb. Przecięny wiek budynku szpitala w Polsce wynosi 60 lat. Infrastruktura jest trudna do dostosowania do potrzeb technologicznych. Struktura właśnościowa nie przystaje do srtawianych zadań. W rezultacie szpitale konkurują tych samych obszarach o te same środki. W Holandii obowiazuje licencja na prowadzenie ustalonych usług szpitalnych, na budowę szpitala.


Czym jest Ryzyko popytu w PPP po znaczenie w Leczenie R .