rzecznik praw pacjenta nadzór co to znaczy

Co to jest Rzecznik Praw Pacjenta: Nadzór jest niewłaściwy. Co znaczy: Pacjenta: Nadzór jest.

Czy przydatne?

Rzecznik Praw Pacjenta: Nadzór jest niewłaściwy definicja

Co znaczy:

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznegoRzecznik Praw Pacjenta: Nadzór jest niewłaściwy

Do Rzecznika Praw Pacjenta docierają wiadomości, iż pacjenci podejmują działania zagrażające ich życiu, które czasem są efektem niewłaściwego nadzoru sprawowanego poprzez szpitale. Krystyna Kozłowska wystąpiła do Ministra Zdrowia o podjęcie właściwych kroków w tej sprawie.
Krystyna Barbara Kozłowska wystąpiła do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w dziedzinie odpowiedzialności szpitali psychiatrycznych za bezpieczeństwo osób z zaburzeniami psychicznymi w trakcie hospitalizacji.


Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta, podmioty wykonujące działalność leczniczą i udzielające świadczeń w ramach opieki psychiatrycznej regularnie nie wywiązują się z obowiązku w dziedzinie nadzoru, organizacji bezpieczeństwa i właściwej opieki wobec pacjentów. Dodatkowo szpitale psychiatryczne regularnie w tych przypadkach nie przestrzegają obowiązku niezwłocznego zawiadomienia upoważnionych poprzez pacjentów osób albo przedstawicieli ustawowych lub innych instytucji (na przykład organów ścigania).


Rzecznik Praw Pacjenta uważa, iż obecne regulacje prawne nie zobowiązują wprost szpitali psychiatrycznych do odpowiedzialności za bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów, co mogłaby zmienić nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.


Stanowisko Rzecznika w tej sprawie jest zgodne z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, który orzekł, iż dla poniesienia poprzez szpital odpowiedzialności cywilnej nie ma znaczenia, czy powodem niewłaściwego nadzoru nad danym pacjentem było ((na przykład wydanie poprzez lekarza niejasnego zalecenia personelowi, czy także personel nie zastosował się do zalecenia. W obu przypadkach istniałby związek przyczynowy między szkodą doznaną poprzez pacjenta a wykonywaniem czynności poprzez personel.


Czym jest Rzecznik Praw Pacjenta znaczenie w Leczenie R .