rzecznik praw pacjenta co to znaczy

Co to jest Rzecznik Praw Pacjenta: Zalecenia pokontrolne. Co znaczy: Praw Pacjenta: Zalecenia.

Czy przydatne?

Rzecznik Praw Pacjenta: Zalecenia pokontrolne definicja

Co znaczy:

Nieprawidłowości w jednostkach ochrony zdrowiaRzecznik Praw Pacjenta: Zalecenia pokontrolne

Rzecznik Praw Pacjenta dostał odpowiedzi dotyczące wdrażania zaleceń pokontrolnych poprzez dyrektorów: Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich.
Do rzecznika docierały niepokojące wiadomości dotyczące domniemanego naruszenia praw pacjenta w takich ośrodkach. W obu placówkach po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik stwierdził naruszenie praw pacjenta osób tam przebywających i wskazał na wdrożenie zaleceń pokontrolnych.


przypadek w Starogardzie Gdańskim dotyczyła łamania praw pacjenta na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich. W listopadzie 2010 r. Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do dyrekcji szpitala o natychmiastowe udostępnienie raportów pielęgniarskich i nagrań z monitoringu. Następnie podwójnie monitował wystąpienie o natychmiastowe przekazanie materiałów. W grudniu 2010 r. zarządził przeprowadzenie kontroli w oddziale. Szpital wdrożył zalecenia pokontrolne, między innymi podjęto szereg decyzji personalnych (przeniesienia niektórych pracowników na inne oddziały). Natomiast z ordynatorem oddziału XXIII rozwiązano umowę o pracę. Dodatkowo z-ca dyrektora do spraw lecznictwa, z-ca dyrektora do spraw pielęgniarstwa i jedna z pielęgniarek zostali ukarani naganą.


W Bacikach Średnich z kolei niezapowiedziana kontrola przeprowadzona została pod koniec lipca 2011 r. na podstawie zgłoszenia dot. warunków pobytu osób hospitalizowanych. Pacjenci zostali wówczas przeniesieni decyzją dyrektora do budynku szkoły znajdującego się na terenie ZOL-u, z kolei przedmiot przeznaczony do działalności leczniczej został udostępniony i wynajęty ekipie kolonijnej. Dyrekcja szpitala również dostosowała się do zaleceń pokontrolnych, między innymi przeniesiono wszystkich pacjentów do budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności leczniczej. Dostosowano również pomieszczenie sanitarne do potrzeb niepełnosprawnych. Dodatkowo doposażono zakład w większą liczbę łóżek.


R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymi dyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 200 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Rzecznik Praw Pacjenta znaczenie w Leczenie R .