rzeszów szpital wzbogaci co to znaczy

Co to jest Rzeszów: szpital wzbogaci się o TK i RM. Co znaczy: się o TK i RM Nowe Techniki Medyczne.

Czy przydatne?

Rzeszów: szpital wzbogaci się o TK i RM definicja

Co znaczy:

Unijne wsparcie usług medycznychRzeszów: szpital wzbogaci się o TK i RM

Nowe Techniki Medyczne, firma prowadząca szpital w Rudnej małej k. Rzeszowa otrzyma 4,6 mln zł dotacji na wprowadzenie nowej usługi leczenia bólu odcinka lędźwiowo -krzyżowego kręgosłupa. Na razie spółka kupuje sprzęt do diagnostyki.
Cały projekt z działania wsparcia kapitałowego przesiębiorczości wyniesie 7,6 mln zł. Dofinansowanie unijne to 3,9 mln zł. Całość dotacji to 4,6 mln zł.

- Usługę uda nam się wprowadzić w życie być może pod koniec 2010, być może najpierw 2011 roku – mówi Renata Styka, dyrektor finansowy szpitala. – Projekt jest związana z leczeniem odcinka lędźwiowo-krzyżowego z wykorzystaniem sprzętu medycznego takiego jak lasery endoskopowe, tomograf i rezonans magnetyczny.

W przetargu na dostawę rezonansu, tomografu i sprzętu do endoskopii ofertę złożyło kilka spółek. Szpital świadczy zarówno usługi płatne, jak i w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Szpital w Rudnej małej liczy 50 łóżek. Rocznie hospitalizuje około 3 tys. osób. Jest największą niepubliczną placówką Podkarpacia. Budowa i wyposażenie szpitala kosztowało 21 mln zł. Szpital posiada blok operacyjny na 3 sale (dwie ortopedyczne i chirurgiczno-urazową), pooperacyjną salę wybudzeń, oddział intensywnej terapii i rehabilitacyjny. Szpital posiada również pracownie RTG i USG i laboratorium.

Placówka wykonuje między innymi nukleoplastykę, polegającą na małoinwazyjnym usuwaniu tkanki jądra miażdżystego w obrębie krążków międzykręgowych kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego.

Nowe Techniki Medyczne mają kontrakt z NFZ w wysokości 8,5 mln zł na 2010 roku na leczenie szpitalne. W 2009 roku było to 8,6 mln zł, ponieważ umowa obejmowała opiekę ambulatoryjną. firma wg danych za 2008 rok miała sprzedaż na poziomie 14,4 mln zł i zysk – 231 tys. zł. zatrudnia, wg danych z marca 2010 roku, 20 osób. Prezesem firmy jest Tadeusz Pieniążek, a członkami zarządu – Kazimierz Czudec i Józef Władca. firma została zarejestrowana jesienią 2006 roku.


Czym jest Rzeszów: szpital wzbogaci się znaczenie w Leczenie R .