starachowice jakością powinny co to znaczy

Co to jest Starachowice: Za jakością powinny pójść pieniądze. Co znaczy: Starachowice: Za jakością.

Czy przydatne?

Starachowice: Za jakością powinny pójść pieniądze definicja

Co znaczy:

Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali AkredytowanychStarachowice: Za jakością powinny pójść kapitał

Szpital Powiatowy w Starachowicach powołał Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych. W pierwszym spotkaniu wzięło udział 70 przedstawicieli, w większości dyrektorów i ekspertów ds. jakosci z 39 placówek medycznych, między innymi z Warszawy, Łodzi, Gryfic, Krakowa i Pleszewa.
- Zapraszamy do współpracy zarówno szpitale akredytowane, jak i te, które o akredytacje zamierzają się ubiegać – mówi Jolanta Kręcka, dyrektor Szpitala Powiatowego w Starachowicach i inicjatorka stworzenia zrzeszenia. – Naszym celem jest powiązanie wielkości finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia z faktem posiadania akredytacji Ministerstwa Zdrowia.


Ministerstwo Zdrowia przyznało dotąd certyfikaty jakości 105 placówkom. MZ przyznaje je w oparciu o mechanizm oceny dokonywany poprzez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa. Centrum w sumie akredytowało ok. 60 szpitali wg nowych, zaostrzonych mierników, które zostały poszerzone między innymi o dział diagnostyki obrazowej i dział praw pacjenta i powiększone w obszarze bezpieczeństwa opieki nad pacjentem. Większy nacisk przy przyznawaniu certyfikatów jest aktualnie położony na monitorowanie działalności klinicznej, analizę zdarzeń niepożądanych, zwłaszcza przedłużonych hospitalizacji, zgonów okołooperacyjnych i reoperacji.


Jak podkreśla dr Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk, dyrektor Szpitala Miejskiego w Olsztynie, wprowadzenie w szpitalu zarówno standardów jakości ustalonych poprzez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jak i norm ISO pomaga eliminować ryzyko zdarzeń niepożądanych, usprawnia przepływ informacji i ułatwia gospodarkę finansową.


aktualnie w systemie przyznawania punktów za konstrukcję ofert, NFZ uwzględnia posiadanie certyfikatów ISO, czy także akredytacji jakości MZ. Jednak korzystniejszy byłby zapis, iż sam kontrakt powiększa się o kilka proc. w przypadku posiadania certyfikatu tym bardziej, iż wydatki prowadzenia szpitala po wdrożeniu standardów są wyższe.


MZ w czasie gdy w projektowanej Ustawie o jakości na razie nie planuje bezpośredniego powiązania wysokości finansowania w ramach mechanizmu powszechnych ubezpieczeń z posiadaniem certyfikatu akredytacyjnego. Pośrednie powiązanie w ramach przyznawanych poprzez NFZ punktów za świadczenia wynika z zarządzeń NFZ. Jednak, jak zauważa kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka, zarządzenia NFZ nie powinny funkcjonować jako źródło prawa, gdyż samo prawo stanowi, iż warunki i zakres świadczeń finansowanych ze środków publicznych ustala Ustawa albo rozporządzenie.


Czym jest Starachowice: Za jakością znaczenie w Leczenie S .