szpital śniadeckiego osób co to znaczy

Co to jest Szpital Śniadeckiego: 200 osób do zwolnienia. Co znaczy: Śniadeckiego: 200 osób do.

Czy przydatne?

Szpital Śniadeckiego: 200 osób do zwolnienia definicja

Co znaczy:

Restrukturyzacja szpitala w BiałymstokuSzpital Śniadeckiego: 200 osób do zwolnienia

Szpital wojewódzki w Białymstoku do końca 2011 roku rozwiąże umowy o pracę z 200 osobami. Nie to jest ostateczna liczba osób przeznaczonych do zwolnień, które obejmą zarówno personel biały jak i administracyjny. Pierwsze wypowiedzenia mają nastąpić w sierpniu 2011 roku.
Zwolnienia są powiązane z pilną koniecznością restrukturyzacji placówki, która po pierwszym kwartale 2011 roku zanotowała 6,2 mln zł utraty i 96 mln zł zobowiązań ogółem, w tym 22 mln zł zobowiązań wymagalnych. Restrukturyzacja może być pierwszym krokiem do zbilansowania szpitala, co później otwiera drogę do przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego. Takie decyzje jednak jeszcze w samorządzie wojewódzkim, któremu podlega placówka nie zapadły. Konieczność zbilansowania nakłada nowa Ustawa o dzialalności leczniczej, która weszła w życie 1 lipca 2011 roku. W przeciwnym razie samorząd jest zobowiązany do pokrywania strat placówki.


Szpital wojewódzki im. Śniadeckiego w Białymstoku rozbudowuje blok operacyjny w celu poprawy warunków udzielanych świadczeń i dostosowania do prawnych wymagań sanitarnych zgodnych z normami unijnymi. Inwestycja jest wspierana zarówno poprzez UE jak i samorząd wojewódzki.


Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku dysponuje bazą 742 łóżek. Prowadzi 18 oddziałów, w tym oddział neurologiczny i patologii ciąży i chirurgii plastycznej. Rocznie leczy 30 tys. pacjentów. Poradnie działające przy placówce, a jest ich siedem, udzielają ok. 200 tys. porad. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2011 rok wynosi 81 mln zł, w tym na leczenie szpitalne jest przeznaczone ok. 77 mln zł. Umowy o największej wartości obejmują świadczenia z zakresu położnictwa i ginekologii – 8,5 mln zł, chirurgii ogólnej – 7,4 mln zł, neonatologii – 6 mln zł, ortopedii i traumatologii narządu ruchu – 5,3 mln zł. Kardiologia i kardiologia inwazyjna ma wartość 6 mln zł, neurologia – 7 mln zł. W 2010 roku kardiologia i kardiologia inwazyjna była finansowana na poziomie 2,3 mln zł.


Czym jest Szpital Śniadeckiego: 200 znaczenie w Leczenie S .