temple libra przejmie długu co to znaczy

Co to jest Temple Libra przejmie 20 mln zł długu szpitala. Co znaczy: długu szpitala Temple Libra.

Czy przydatne?

Temple Libra przejmie 20 mln zł długu szpitala definicja

Co znaczy:

Szpital zleca obsługę długuTemple Libra przejmie 20 mln zł długu szpitala

Temple Libra Ekipa Finansowa spłaci za Szpital Wojewódzki im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Lublinie powyżej 20 mln zł w zamian za co szpital ureguluje swój dług wobec firmy pośrodku 42 miesięcy. Placówka zapłaci Temple Libra w sumie 3,9 mln zł brutto.
Szpital wybrał jej ofertę zamiast konkurencyjnego Magellana, który żądał stawki 6,2 mln zł.

Kapitał mają być uruchomione do 30 maja 2010. Szpital będzie spłacał wierzytelność w ratach równych, w czasie gdy Temple Libra spłaci 13 rat wobec wierzycieli szpitala w ratach malejących, z których pierwsza wyniesie powyżej 3 mln zł. Prowizja od uruchomionego kapitału nie może być wyższa niż 6 pro. Płaca będzie płatne w miesięcznych ratach łącznie z ratami określonymi w harmonogramie spłaty zobowiązań. Szpital zastrzegł również sobie prawo do wcześniejszej spłaty długu.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie prowadzi 19 oddziałów, w tym otolaryngologiczny chirurgii głowy i szyi, urazów wielonarządowych, nefrologii i nadciśnienia tętniczego, gastroenterologii. Przy placówce działa Wojewódzka Gabinet Specjalistyczna prowadząca 38 poradni, w tym padaczki, proktologiczna i stwardnienia rozsianego i trzy ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne i pięć zakładów diagnostycznych.

Temple Libra Ekipa Finansowa Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w marcu 2007 roku w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia. Proponowane poprzez spółkę rozwiązania obejmują działalność, której podstawą jest aktywność finansowa dedykowana podmiotom gospodarczym funkcjonującym w sektorze szeroko rozumianej ochrony zdrowia, działalność Początek Up polegająca na wspieraniu twórców innowacyjnych projektów biznesowych, którzy dzięki merytorycznemu wsparciu wykwalifikowanej kadry Temple Libra i udzielonej na ten cel pomocy finansowej mogą zrealizować własny, pionierski pomysł biznesowy, działalność typu venture capital polegająca na finansowaniu innowacyjnych projektów inwestycyjnych będących już w fazie realizacji.


Czym jest Temple Libra przejmie 20 mln znaczenie w Leczenie T .