usługi komercyjne spółką co to znaczy

Co to jest Usługi komercyjne za spółką, ustawa przeciw. Co znaczy: firmą, ustawa przeciw Za wymianą.

Czy przydatne?

Usługi komercyjne za spółką, ustawa przeciw definicja

Co znaczy:

Prawne aspekty zmiany formuły SP ZOZUsługi komercyjne za firmą, ustawa przeciw

Za wymianą SP ZOZ w spółkę przemawia sposobność udzielania usług komercyjnych, co potwierdza MZ. Jednak firmy, w przypadku posiadania poprzez organ publiczny 51 procent udziałów, obowiązuje Ustawa o zamówieniach publicznych.


Adam Kozierkiewicz będzie uczestnikiem Forum MedMarket 2011
Adam KozierkiewiczAutor: A. KozierkiewiczMinisterstwo Zdrowia jasno potwierdziło, iż szpitale przekształcone w firmy prawa handlowego mają sposobność świadczenia usług komercyjnych. Oczywiście ze swojej strony Narodowy Fundusz Zdrowia musi dbać o to, by jego pacjenci w szpitalach byli traktowani właściwie, a zatem na przykład nie wypychani poprzez pacjentów „komercyjnych”. Z drugiej strony jednak, usługi komercyjne stanowią niewielki proc. całości wpływów przekształconych szpitali, w dużej części zależnej od o wielkości miasta, gdzie zlokalizowany jest dany szpital. Gdyż jednak w okolicy funkcjonują z sukcesem placówki prywatne, można sobie wyobrazić zwiększenie tej puli przy aktywnym działaniu zarządu. Na decyzję o przekształceniu nie powinien mieć wpływ fakt braku Ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, gdyż nie ma ona prawie żadnego wpływu na rynek. Ubezpieczenia prywatne można kupować od 20 lat; poprzez 10 lat wartość prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wzrosła z 200 do 400 mln zł rocznie i jest min. w relacji do całego rynku. Szpitale nie powinny również narzekać na jedynego płatnika, którym jest Narodowy Funduszu Zdrowia, gdyż w przypadku złamania jego monopolu i udzielania dostępu prywatnym ubezpieczycielom do pieniędzy ze składek, to szpitale na tym stracą. NFZ aktualnie wypłaca na świadczenia 98,8 procent tego, co uzyska, w trakcie gdy spółki prywatne wypłacają ok. 40 procent (dane KNF). Znaczy to, iż jeżeli np. 20 z 60 mld zł składek zostanie przelanych do ubezpieczycieli prywatnych, do świadczeniodawców trafi ok. 8 mld. Pewnym hamulcem przekształcenia szpitali może być większa odpowiedzialność zarządu za długi, gdyż aczkolwiek SP ZOZ obowiązuje Ustawa o finansach publicznych, to w praktyce dyrektor nie ponosi kary za to, iż placówka ma długi. W razie firm jest odmiennie i zarządy są zmuszone trzymać większą dyscyplinę finansową. Podobnie z Ustawą o zamówieniach publicznych; w przypadku posiadania w firmie szpitalnej 51 procent udziałów poprzez podmiot publiczny, UZP dalej obowiązuje. Z jednej strony stanowi ona istotne narzędzie do dyscyplinowania kosztów, z drugiej podraża wydatki zakupów.


R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Usługi komercyjne za spółką znaczenie w Leczenie U .