vamed kontrapunkt walczą co to znaczy

Co to jest Vamed i Kontrapunkt walczą o kontrakt. Co znaczy: walczą o kontrakt Sąd rozstrzygnie.

Czy przydatne?

Vamed i Kontrapunkt walczą o kontrakt definicja

Co znaczy:

Budowa nowego szpitala dziecięcegoVamed i Kontrapunkt walczą o kontrakt

Sąd rozstrzygnie, czy Szpital Dziecięcy w Kielcach będzie musiał ponownie ocenić oferty na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy nowego szpitala i uzyskanie pozwolenia na budowę. Od wyniku postępowania odwołała się austriacka spółka Vamed.
Szpital jako wykonawcę zamówienia wybrał spółkę Kontrapunkt z Krakowa, która zaoferowała cenę 933,6 tys. zł brutto. Trzecia pod względem wartości była oferta firmy Vamed wynosząca 2,9 mln zł brutto. Do postępowania odwoławczego przystąpiła również irlandzka firma Tobin Consulting Engineers, której oferta miała wartość 2,5 mln zł. Vamed zarzucił firmie Kontrapunkt między innymi podanie w ofercie rażąco niskiej ceny w relacji do przedmiotu zamówienia. Vamed we wniosku odwoławczym stwierdza, iż oferta Kontrapunkt powinna zostać wykluczona z postępowania. Krajowa Izba Gospodarcza nakazała po raz następny ocenić oferty, lecz dyrekcja szpitala postanowiła odwołać się od tej decyzji do sądu.

- Myślę, iż rozstrzygnięcie nastąpi ok. połowy grudnia – mówi Włodzimierz Wielgus, dyrektor placówki.

Wykonawca ma zaprojektować budynek siedmiokondygnacyjny (jedna kondygnacja podziemna, sześć kondygnacji nadziemnych) o kubaturze ok. dziewięćdziesiąt tys. czterysta pięćdziesiąt metrów sześciennych (90.450,00m sześć) wspólnie z łącznikiem, i z przedmiotami towarzyszącymi: między innymi chlorownią ścieków, magazynem odpadów niebezpiecznych, tlenownią, stacją transformatorową. W nowym szpitalu pediatrycznym będzie miejsce na 270 łóżek. Wg poprzednich informacji wydatek budowy placówki był szacowany na ok. 150 mln zł. Do nowego obiektu przeniosą się wszystkie oddziały aktualnie zlokalizowane przy ul. Langiewicza w Kielcach. W budynku stworzenie szpitalny oddział ratunkowy, rozbudowany będzie również oddział intensywnej terapii i patologii noworodka. Szpital rocznie hospitalizuje 15-16 tys. małych pacjentów na ośmiu oddziałach, w tym hematologiczno-onkologicznym. Rocznie udziela około 100 tys. porad specjalistycznych w 9 poradniach.

Kontrapunkt to firma, którą tworzy kilkudziesięciu architektów. Pośrodku 14 lat działalności uczestniczył w realizacji powyżej 100 inwestycji, w tym zespołów szpitalnych, obiektów laboratoryjnych. firma pracowała między innymi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, Zamojskiego Centrum Onkologii. spółka w rejestrze ma wpisanego jednego właściciela, lecz nie sa podane jego dane.

Vamed zajmuje się również projektowaniem i nadzorem nad inwestycjami ze szczególnym uwzględnieniem szpitali. Projektami, nad którymi pracowała firma są między innymi Centrum terapii Neurologicznej w Kapfenberg - Austria, Centrum Rehabilitacji w Erewanie- Armenia, 2 regionalne szpitale w Gabonie i sporo szpitali w Niemczech i Austrii. firma jest już obecna między innymi na Węgrzech i Słowacji i takich państwach jak Etiopia, Jordania, Syria, Turcja, Wietnam.


Czym jest Vamed i Kontrapunkt walczą o znaczenie w Leczenie V .