włodawa kredytu nordea bank co to znaczy

Co to jest Włodawa: 4,5 mln zł kredytu z Nordea Bank. Co znaczy: zł kredytu z Nordea Bank Nordea.

Czy przydatne?

Włodawa: 4,5 mln zł kredytu z Nordea Bank definicja

Co znaczy:

Placówka pozyskuje finansowanie inwestycjiWłodawa: 4,5 mln zł kredytu z Nordea Bank

Nordea Bank udzieli szpitalowi powiatowemu we Włodawie dwóch kredytów w wysokości 1,63 mln zł i 2,8 mln zł na realizację projektów inwestycyjnych i spłatę zobowiązań wymagalnych. Były to jedyne oferty, jakie dostała placówka.
Z kredytów będzie współfinansowany zakup sprzętu i inwestycja dostosowująca placówkę do wymagań sanitarnych. Wkład własny pokryty z kredytu w razie pierwszego projektu wyniesie 1,37 mln zł, w razie drugiego projektu będzie to 888,9 tys. zł. Kupowany sprzęt obejmie 57 pozycji. Placówka przeznaczy również 600 tys. zł na spłatę zobowiązań wymagalnych. Wydatek kredytu 1,63 mln zł wyniesie 457,6 tys. zł, wydatek kredytu 2,8 mln zł - 896,7 tys. zł.

W ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie działają poradnie specjalistyczne (między innymi chirurgiczna, neurologiczna, okulistyczna, leczenia jaskry, chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologiczna), poradnia zdrowia psychicznego, pracownia endoskopowa, pracownia USG i RTG, oddział ratunkowy, centralna sterylizatornia, a również oddziały: internistyczny, chirurgiczny z pododdziałem ortopedii, pediatryczny, ginekologiczno-położniczy, geriatryczny i noworodkowy. Pow. włodawski liczy blisko 43 tys. mieszkańców. Kontrakt szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2010 rok wynosi 13,5 mln zł na leczenie szpitalne, powyżej 1 mln zł na rehabilitację leczniczą i powyżej 1 mln zł na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Nordea Bank chętnie współpracuje z placówkami służby zdrowia. W wielu sytuacjach składa oferty jako jedyny podmiot w postępowaniu. Jednak tam, gdzie ma konkurencję, jego oferty okazują się droższe.


Czym jest Włodawa: 4,5 mln zł kredytu z znaczenie w Leczenie W .