wrocław umowa szpitalem co to znaczy

Co to jest Wrocław: Umowa MZ ze szpitalem. Co znaczy: ze szpitalem Akademicki Szpital Kliniczny im.

Czy przydatne?

Wrocław: Umowa MZ ze szpitalem definicja

Co znaczy:

Konkurs na świadczenia z budżetu państwaWrocław: Umowa MZ ze szpitalem

Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu wynegocjował z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizację świadczeń obejmujących operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym.
Wrocławska placówka była jedyną, która zgłosiła się do konkursu ogłoszonego poprzez resort zdrowia najpierw sierpnia br. Konkurs był skierowany do zakładów opieki zdrowotnej z terenu województwa dolnośląskiego. Świadczenia realizowane w ramach umowy będą finansowane z budżetu państwa. Ministerstwo podpisze z placówką umowę na świadczenie usług w tym zakresie do końca tego roku.


W konkursie mogły wziąć udział placówki, które spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w kwestii wymogów, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Rozporządzenie ustala, iż w zakładach opieki zdrowotnej muszą być dostępne pomiędzy innymi takie sprzęty medyczne, jak: aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, mechanizm monitorowania oksymetrii mózgowej dla chorych starszych i z obciążeniami neurologicznymi, kolumna anestezjologiczna z wyciągiem gazów anestetycznych, kardiomonitor transportowy kompaktowy, a również aparat do echokardiografii z głowicą do badań przezklatkowych i przezprzełykowych.


natomiast w dziedzinie intensywnej opieki pooperacyjna w warunkach intensywnej terapii szpitale muszą dysponować między innymi: aparatem do suchego rozmrażania preparatów krwiopochodnych i urządzeniem do terapii termicznej.
Czym jest Wrocław: Umowa MZ ze szpitalem znaczenie w Leczenie W .