kody sekcji co to znaczy

Sekcja CA kodów PKD. Zobacz listę kodów z częsci [CA.

Kody PKD z części CA

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 10.01.2008
Klasa 10.10.2008
Podklasa 10.10.C

Czym się zajmuje Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd

Działalność szczegółówo Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Górnictwo surowców energetycznych

Działalność szczegółówo Górnictwo surowców energetycznych .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego (lignitu), wydobywanie torfu

Działalność szczegółówo Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego (lignitu .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 10.01.2008
Klasa 10.10.2008
Podklasa

Czym się zajmuje Wydobywanie węgla kamiennego, brykietowanie

Działalność szczegółówo Wydobywanie węgla kamiennego, brykietowanie .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 10.01.2008
Klasa 10.10.2008
Podklasa 10.10.A

Czym się zajmuje Wydobywanie węgla kamiennego

Działalność szczegółówo Wydobywanie węgla kamiennego .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 10.01.2008
Klasa 10.10.2008
Podklasa 10.10.B

Czym się zajmuje Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego

Działalność szczegółówo Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 10.02.2008
Klasa 1.10.2020
Podklasa

Czym się zajmuje Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu), brykietowanie

Działalność szczegółówo Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu), brykietowanie .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 10.02.2008
Klasa 1.10.2020
Podklasa 10.20.A

Czym się zajmuje Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

Działalność szczegółówo Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 10.02.2008
Klasa 1.10.2020
Podklasa 10.20.B

Czym się zajmuje Produkcja brykietów z węgla brunatnego (lignitu)

Działalność szczegółówo Produkcja brykietów z węgla brunatnego (lignitu .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 10.03.2008
Klasa 1.10.1930
Podklasa 10.30.Z

Czym się zajmuje Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu

Działalność szczegółówo Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, włączając działalność usługową

Działalność szczegółówo Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, włączając .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 11.01.2008
Klasa 11.10.2008
Podklasa

Czym się zajmuje Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

Działalność szczegółówo Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 11.01.2008
Klasa 11.10.2008
Podklasa 11.10.A

Czym się zajmuje Górnictwo ropy naftowej

Działalność szczegółówo Górnictwo ropy naftowej .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 11.01.2008
Klasa 11.10.2008
Podklasa 11.10.B

Czym się zajmuje Górnictwo gazu ziemnego

Działalność szczegółówo Górnictwo gazu ziemnego .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 11.02.2008
Klasa 1.11.2020
Podklasa 11.20.Z

Czym się zajmuje Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Działalność szczegółówo Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 1.12.2000
Klasa 1.12.2000
Podklasa 12.00.Z

Czym się zajmuje Górnictwo rud uranu i toru

Działalność szczegółówo Górnictwo rud uranu i toru .