kody sekcji co to znaczy

Sekcja DA kodów PKD. Zobacz listę kodów z częsci [DA.

Kody PKD z części DA

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych

Działalność szczegółówo Produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.08.2008
Klasa 15.81
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich świeżych

Działalność szczegółówo Produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich świeżych .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.09.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja napojów

Działalność szczegółówo Produkcja napojów .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.08.2008
Klasa 15.87
Podklasa 15.87.Z

Czym się zajmuje Produkcja przypraw

Działalność szczegółówo Produkcja przypraw .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.08.2008
Klasa 15.84
Podklasa 15.84.Z

Czym się zajmuje Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

Działalność szczegółówo Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.08.2008
Klasa 15.83
Podklasa 15.83.Z

Czym się zajmuje Produkcja cukru

Działalność szczegółówo Produkcja cukru .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja artykułów spożywczych i napojów

Działalność szczegółówo Produkcja artykułów spożywczych i napojów .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.01.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i wyrobów z mięsa

Działalność szczegółówo Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i wyrobów z .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.01.2008
Klasa 15.11.2008
Podklasa 15.11.Z

Czym się zajmuje Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików

Działalność szczegółówo Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.01.2008
Klasa 15.12.2008
Podklasa 15.12.Z

Czym się zajmuje Produkcja mięsa z drobiu i królików

Działalność szczegółówo Produkcja mięsa z drobiu i królików .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.01.2008
Klasa 15.13
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z drobiu i królików

Działalność szczegółówo Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z drobiu i .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.01.2008
Klasa 15.13
Podklasa 15.13.A

Czym się zajmuje Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi

Działalność szczegółówo Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.01.2008
Klasa 15.13
Podklasa 15.13.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa

Działalność szczegółówo Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.02.2008
Klasa 15.20
Podklasa 15.20.Z

Czym się zajmuje Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa

Działalność szczegółówo Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.03.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Przetwórstwo owoców i warzyw

Działalność szczegółówo Przetwórstwo owoców i warzyw .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.03.2008
Klasa 15.31
Podklasa 15.31.Z

Czym się zajmuje Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków

Działalność szczegółówo Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.03.2008
Klasa 15.32
Podklasa 15.32.Z

Czym się zajmuje Produkcja soków z owoców i warzyw

Działalność szczegółówo Produkcja soków z owoców i warzyw .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.03.2008
Klasa 15.33
Podklasa

Czym się zajmuje Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane

Działalność szczegółówo Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.03.2008
Klasa 15.33
Podklasa 15.33.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców

Działalność szczegółówo Działalność usługowa związana z przetwórstwem i .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.04.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Działalność szczegółówo Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.04.2008
Klasa 15.41
Podklasa 15.41.Z

Czym się zajmuje Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów

Działalność szczegółówo Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.04.2008
Klasa 15.42
Podklasa 15.42.Z

Czym się zajmuje Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów

Działalność szczegółówo Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.04.2008
Klasa 15.43
Podklasa 15.43.Z

Czym się zajmuje Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

Działalność szczegółówo Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.05.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Wytwarzanie wyrobów mleczarskich

Działalność szczegółówo Wytwarzanie wyrobów mleczarskich .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.05.2008
Klasa 15.51
Podklasa 15.51.Z

Czym się zajmuje Przetwórstwo mleka i wyrób serów

Działalność szczegółówo Przetwórstwo mleka i wyrób serów .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.05.2008
Klasa 15.52
Podklasa 15.52.Z

Czym się zajmuje Produkcja lodów

Działalność szczegółówo Produkcja lodów .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.06.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

Działalność szczegółówo Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.06.2008
Klasa 15.61
Podklasa 15.61.Z

Czym się zajmuje Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Działalność szczegółówo Wytwarzanie produktów przemiału zbóż .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.06.2008
Klasa 15.62
Podklasa 15.62.Z

Czym się zajmuje Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych

Działalność szczegółówo Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.07.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja gotowych pasz dla zwierząt

Działalność szczegółówo Produkcja gotowych pasz dla zwierząt .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.07.2008
Klasa 15.71
Podklasa 15.71.Z

Czym się zajmuje Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb

Działalność szczegółówo Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.07.2008
Klasa 15.72
Podklasa 15.72.Z

Czym się zajmuje Produkcja karmy dla zwierząt domowych

Działalność szczegółówo Produkcja karmy dla zwierząt domowych .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.08.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych artykułów spożywczych .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.08.2008
Klasa 15.81
Podklasa 15.81.A

Czym się zajmuje Produkcja pieczywa

Działalność szczegółówo Produkcja pieczywa .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.08.2008
Klasa 15.81
Podklasa 15.81.B

Czym się zajmuje Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych

Działalność szczegółówo Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.08.2008
Klasa 15.82
Podklasa 15.82.Z

Czym się zajmuje Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości

Działalność szczegółówo Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.08.2008
Klasa 15.85
Podklasa 15.85.Z

Czym się zajmuje Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych

Działalność szczegółówo Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.08.2008
Klasa 15.86
Podklasa 15.86.Z

Czym się zajmuje Przetwórstwo herbaty i kawy

Działalność szczegółówo Przetwórstwo herbaty i kawy .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.08.2008
Klasa 15.88
Podklasa 15.88.Z

Czym się zajmuje Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej

Działalność szczegółówo Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.08.2008
Klasa 15.89
Podklasa 15.89.Z

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.09.2008
Klasa 15.91
Podklasa 15.91.Z

Czym się zajmuje Produkcja napojów alkoholowych destylowanych

Działalność szczegółówo Produkcja napojów alkoholowych destylowanych .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.09.2008
Klasa 15.92
Podklasa 15.92.Z

Czym się zajmuje Produkcja alkoholu etylowego

Działalność szczegółówo Produkcja alkoholu etylowego .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.09.2008
Klasa 15.93
Podklasa 15.93.Z

Czym się zajmuje Produkcja win gronowych

Działalność szczegółówo Produkcja win gronowych .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.09.2008
Klasa 15.94
Podklasa 15.94.Z

Czym się zajmuje Produkcja jabłecznika i win owocowych

Działalność szczegółówo Produkcja jabłecznika i win owocowych .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.09.2008
Klasa 15.95
Podklasa 15.95.Z

Czym się zajmuje Produkcja napojów fermentowanych niedestylowanych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Produkcja napojów fermentowanych niedestylowanych .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.09.2008
Klasa 15.96
Podklasa 15.96.Z

Czym się zajmuje Produkcja piwa

Działalność szczegółówo Produkcja piwa .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.09.2008
Klasa 15.97
Podklasa 15.97.Z

Czym się zajmuje Produkcja słodów

Działalność szczegółówo Produkcja słodów .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.09.2008
Klasa 15.98
Podklasa 15.98.Z

Czym się zajmuje Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych

Działalność szczegółówo Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja wyrobów tytoniowych

Działalność szczegółówo Produkcja wyrobów tytoniowych .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 16.0
Klasa 16.00
Podklasa 16.00.Z

Czym się zajmuje Produkcja wyrobów tytoniowych

Działalność szczegółówo Produkcja wyrobów tytoniowych .

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.03.2008
Klasa 15.33
Podklasa 15.33.A

Czym się zajmuje Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej

Działalność szczegółówo Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej .