możliwość korekty deklaracji co to znaczy

Definicja Możliwość korekty deklaracji po kontroli organu podatkowego. Interpretacja podatkowa.

Czy przydatne?

Definicja Możliwość korekty deklaracji po kontroli organu podatkowego

Co znaczy: Wskutek zmian w regulaminach Ordynacji Podatkowej podatnicy będą uzyskają sposobność  korygowania deklaracji VAT również po zakończeniu kontroli podatkowej (do chwili obecnej prawo to przysługiwało wyłącznie w razie kontroli prowadzonej poprzez urząd kontroli skarbowej)./VAT 2009/