obniżona stawka odsetek zwłokę co to znaczy

Definicja Obniżona stawka odsetek za zwłokę. Interpretacja podatkowa: Od dnia 1 stycznia 2009 r.

Czy przydatne?

Definicja Obniżona stawka odsetek za zwłokę

Co znaczy: Od dnia 1 stycznia 2009 r. podatnikom będzie przysługiwało prawo do stosowania obniżonej kwoty odsetek za zwłokę (w wysokości 75 procent kwoty standardowej), pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wspólnie z uzasadnieniem przyczyn korekty i uiszczenia w całości, pośrodku 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej. Podatnicy jednak nie będą mogli skorzystać z tego prawa, jeśli korekta deklaracji zostanie złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w sytuacjach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej. Wykorzystanie obniżonej kwoty odsetek będzie niemożliwe także w razie korekty deklaracji, która zostanie złożona wskutek czynności sprawdzających./Ordynacja 2009/