zarządu członków co to znaczy

Definicja Odpowiedzialność członków zarządu. Interpretacja podatkowa: Nowelizacja Ordynacji.

Czy przydatne?

Definicja Odpowiedzialność członków zarządu

Co znaczy: Nowelizacja Ordynacji Podatkowej doprecyzowuje także przepis regulujący kwestię odpowiedzialności członków zarządu. Wedle uchwalonymi zmianami , odpowiedzialność członków zarządu będzie obejmowała zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upłynął w okresie pełnienia poprzez nich obowiązków członka zarządu. Ponadto członkowie zarządu będą odpowiadać za zaległości podatkowe z tytułu nienależnie otrzymanej nadpłaty albo zwrotu podatku, ich oprocentowania a również nienależnie pobranego wynagrodzenia płatników albo inkasentów, powstałe w okresie pełnienia obowiązków członka zarządu./Ordynacja 2009/