odpowiedzialność nabywcy co to znaczy

Definicja Odpowiedzialność nabywcy składników majątku. Interpretacja podatkowa: Ordynacja.

Czy przydatne?

Definicja Odpowiedzialność nabywcy składników majątku

Co znaczy: Ordynacja Podatkowa wyłącza odpowiedzialność nabywcy składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Co znaczy, iż nabywca nie odpowiada za powstałe do dnia nabycia zobowiązania podatkowe powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wyłączenie nie dotyczy jednak odpowiedzialności za zaległości podatkowe powstałe przed dniem wejścia w życie nowelizacji./Ordynacja 2009/