nierezydentów małżonków co to znaczy

Definicja Opodatkowanie małżonków nierezydentów. Interpretacja podatkowa: Od 1 stycznia 2009 r.

Czy przydatne?

Definicja Opodatkowanie małżonków nierezydentów

Co znaczy: Od 1 stycznia 2009 r. nastąpią zmiany w zasadach preferencyjnego opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci. Zmiany te wynikają z konieczności usunięcia niezgodności polskich regulacji z prawem wspólnotowym, przez umożliwienie łącznego opodatkowania małżonków posiadających miejsce zamieszkania w różnych krajach członkowskich. /PIT 2009/