denominowane kredyty pożyczki co to znaczy

Definicja Pożyczki (kredyty) denominowane. Interpretacja podatkowa: Przychodem i adekwatnie kosztem.

Czy przydatne?

Definicja Pożyczki (kredyty) denominowane

Co znaczy: Przychodem i adekwatnie kosztem podatkowym będą różnice wynikające ze spłaty stawki głównej pożyczki (kredytu), która była waloryzowana kursem waluty obcej (pożyczka/ kredyt denominowany). /CIT/PIT 2009/