przeliczenie przychodów co to znaczy

Definicja Przeliczenie przychodów wyrażonych w walucie obcej. Interpretacja podatkowa: Od 1.

Czy przydatne?

Definicja Przeliczenie przychodów wyrażonych w walucie obcej

Co znaczy: Od 1 stycznia 2009 r. zmianie ulegnie sposób przeliczania przychodów wyrażonych w walucie obcej w wypadku, kiedy podatnik nie korzysta z usług banku bądź bank stosuje różne kursy walut obcych, albo nie ogłasza kursu, wówczas przychody wyrażone w walutach obcych przelicza się będzie na złote wg kursu średniego walut obcych ogłaszanego poprzez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. /CIT/PIT 2009/