skrócenie terminu zwrotu co to znaczy

Definicja Skrócenie terminu zwrotu VAT. Interpretacja podatkowa: Skróceniu do 60 dni ulegnie.

Czy przydatne?

Definicja Skrócenie terminu zwrotu VAT

Co znaczy: Skróceniu do 60 dni ulegnie fundamentalny termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Równocześnie podatnikom będzie przysługiwało prawo do zwrotu w terminie 25 dni jeżeli VAT naliczony wynika z faktur i dokumentów celnych, które zostały w całości uregulowane albo z transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, dostawa krajowa, dla której podatnikiem jest nabywca, import towarów rozliczany w deklaracji VAT). Wydłużony, 180-dniowy termin zachowany zostanie wyłącznie dla podatników, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali jakichkolwiek czynności opodatkowanych. Podatnicy ci będą mogli dostać zwrot VAT pośrodku 60 dni po złożeniu zabezpieczenia majątkowego. /VAT 2009/