uproszczenie rozliczeń co to znaczy

Definicja Uproszczenie rozliczeń VAT dla magazynów konsygnacyjnych. Interpretacja podatkowa.

Czy przydatne?

Definicja Uproszczenie rozliczeń VAT dla magazynów konsygnacyjnych

Co znaczy: Podmioty zagraniczne, dostarczające wyroby do magazynów polskich nabywców i dokonujące ich dostawy dopiero w chwili pobrania towaru z magazynu do produkcji poprzez nabywcę, nie będą obowiązane do rejestracji na VAT w Polsce. Wymóg rozliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce będzie spoczywał na krajowym nabywcy towarów./VAT 2009/