wstrzymanie wykonywania co to znaczy

Definicja Wstrzymanie wykonywania decyzji nieostatecznych. Interpretacja podatkowa: Decyzja.

Czy przydatne?

Definicja Wstrzymanie wykonywania decyzji nieostatecznych

Co znaczy: Decyzja nieostateczna nie będzie podlegała wykonaniu, chyba iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Znaczy to, iż realizowane będą tylko decyzje ostateczne, a więc takie, od których nie przysługuje odwołanie, czyli decyzje wydane w II instancji w następstwie postępowania odwoławczego, i decyzje wydane w I instancji, od których nie wniesiono odwołania. Organy podatkowe będą mogły nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w razie, gdy posiadają wiadomości, z których wynika, iż wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w dziedzinie innych należności pieniężnych albo, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego pozostało mniej niż trzy miesiące. Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia strony możliwości dobrowolnego wykonania decyzji jak także nie ma wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę. /Ordynacja 2009/