zbycie zorganizowanej części co to znaczy

Definicja Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Interpretacja podatkowa: Zbycie.

Czy przydatne?

Definicja Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Co znaczy: Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiło będzie czynność wyłączoną z opodatkowania VAT (aktualnie wyłączenie ma wykorzystanie tylko do zbycia przedsiębiorstwa i zakładu / oddziału samodzielnie sporządzającego bilans). Wprowadzona została pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która jest zgodna z pojęciem , określoną w regulaminach o podatkach dochodowych. Pod definicją tym należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji ustalonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnierealizujące te zadania./VAT 2009/