gwarancyjnej kaucji zniesienie co to znaczy

Definicja Zniesienie kaucji gwarancyjnej. Interpretacja podatkowa: Nowelizacja Ustawy o VAT znosi .

Czy przydatne?

Definicja Zniesienie kaucji gwarancyjnej

Co znaczy: Nowelizacja Ustawy o VAT znosi  kaucję gwarancyjną, która  została zakwestionowana poprzez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Zabezpieczenie (na przykład gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa albo weksel) o wartości równej stawce oczekiwanego zwrotu będzie musiało być przedstawione wyłącznie przy żądaniu skrócenia terminu zwrotu VAT poprzez podatników niedokonujących sprzedaży opodatkowanej a również w razie żądania zwrotu pomimo niezakończonej kontroli albo czynności sprawdzających. Zlikwidowano również sankcję 30 procent co znaczy, iż dodatkowe zobowiązanie podatkowe (w formie sankcji 30 procent ) nie będzie wymierzane w razie postępowań wszczętych po 1 grudnia 2008 r./VAT 2009/