zwolnienie podatku odsetek co to znaczy

Definicja Zwolnienie z podatku odsetek lub dyskonta od obligacji Skarbu Państwa. Interpretacja.

Czy przydatne?

Definicja Zwolnienie z podatku odsetek lub dyskonta od obligacji Skarbu Państwa

Co znaczy: Wedle ustawą podatkową, z opodatkowania będą zwolnione odsetki,dyskonto od emitowanych poprzez Skarb Państwa obligacji oferowanych na rynkach zagranicznych i dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskiwane poprzez podmioty zagraniczne. /CIT/PIT 2009/