alokacja co to znaczy

Co oznacza Alokacja? Definicja Od comiesięcznej wpłaty części naszych zarobków dokonywanej do.

Czy przydatne?

Definicja Alokacja

Co znaczy ALOKACJA: Od comiesięcznej wpłaty części naszych zarobków dokonywanej do funduszu emerytalnego przez ZUS pobierana jest prowizja przez ZUS oraz PTE. Od składki odejmuje się także drobne opłaty na rzecz banku depozytariusza oraz domów maklerskich, które obsługują dany fundusz emerytalny. Pozostałą część składki OFE inwestuje w różnorakie papiery wartościowe, zgodnie z limitami zapisanymi w ustawie. Jest to właśnie alokowana część składki, a wysokość tej części składki wyrażona w procentach to alokacja składki.

Czym jest Alokacja znaczenie w Słownik na A .