emyjny bank co to znaczy

Co oznacza Bank Emisyjny? Definicja ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących.

Czy przydatne?

Definicja Bank Emisyjny

Co znaczy: ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w danym kraju, określa wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu. W Polsce jest to Narodowy Bank Polski.

Czym jest Emisyjny Bank znaczenie w Słownik na B .