operacyjny leasing co to znaczy

Co oznacza Leasing Operacyjny? Definicja gdy przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji.

Czy przydatne?

Definicja Leasing Operacyjny

Co znaczy LEASING OPERACYJNY: gdy przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych, natomiast raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla Leasingobiorcy. Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy z możliwością wypowiedzenia tego prawa. W czasie trwania umowy zwykle pełne ryzyko dotyczące dobra, koszty jego utrzymania, napraw i ubezpieczenia oraz związane z nim podatki ponosi Udostępniający.

Czym jest Operacyjny Leasing znaczenie w Słownik na L .