odsetki co to znaczy

Co oznacza Odsetki? Definicja Odsetki są dla banku kosztem pozyskania kapitałów (np. depozyty.

Czy przydatne?

Definicja Odsetki

Co znaczy ODSETKI: Odsetki są dla banku kosztem pozyskania kapitałów (np. depozyty bankowe) przez zaciągnięcie zobowiązań wobec klientów bądż też przychodem powstałym w wyniku udostępniania przez bank kapitałów (np. kredyty). Na wysokość odsetek pobieranych lub płaconych ma wpływ wysokość stopy procentowej oraz wielkość kapitału i czas na jaki został on udostępniony. Wyróżnia się trzy rodzaje metod obliczania odsetek: 1. odsetki proste, obliczane od podstawy oprocentowania (kapitału) po upływie okresu na jaki została złożona lokata bądż udzielony kredyt i pobierane po ich naliczeniu, 2. odsetki składane, po okresie oprocentowania obliczone odsetki dolicza się do kapitału i następuje kapitalizacja odsetek, a od powiększonej sumy oblicza odsetki za następny okres oprocentowania; przy tej metodzie obliczania odsetek ich wysokość sukcesywnie wzrasta, gdyż są obliczane od coraz wyższej podstawy oprocentowania, 3. dyskonto, czyli potrącenie odsetek z góry za cały okres obliczeniowy.

Czym jest Odsetki znaczenie w Słownik na O .