sektor publiczny saldo co to znaczy

Świadczenie co znaczy System Repartycyjny (o Zdefiniowanym świadczeniu) krzyżówka Swap co to jest.

Słownik Podatkowy - definicje podatkowe na S

 • Definicja Publiczny Sektor Co oznacza działania rządu i samorządów terytorialnych
 • Definicja Saldo Co oznacza inaczej stan konta
 • Definicja Subwencja Co oznacza rodzaj bezzwrotnej pomocy finansowej, dotacji; przyznawana najczęściej przez państwo instytucjom, organizacjom społecznym lub osobom fizycznym przeważnie ze środków budżetowych
 • Definicja Debetowe Saldo Co oznacza oszczędnościowo-rozliczeniowym oznacza zadłużenie klienta wobec banku, które jest połączone ze zgodą banku na dysponowanie przez klienta określoną kwotą środków pieniężnych, które
 • Definicja Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (sfio) Co oznacza tym, że istnieje możliwość określenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa; wyróżnikiem jest także powołanie organu kontrolnego Rady Inwestorów
 • Definicja Spekulacja Co oznacza działanie zmierzające do osiągania zysku z transakcji kupna-sprzedaży na zasadzie: kupić tanio, sprzedać drogo
 • Definicja Procentowa Stopa Co oznacza odsetek od sumy pieniędzy jako zapłaty za jej pożyczenie na określony czas. Rozróżnia się stałą i zmienną stopę procentową. Przy ustalaniu stopy procentowej musi być uwzględniana
 • Definicja Zwrotu Stopa Co oznacza to stosunek wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału; jest względną miarą zyskowności inwestycji, umożliwia porównywanie zyskowności różnych inwestycji
 • Definicja Storno Co oznacza zapis anulujący błędną operację księgową
 • Definicja Suma Co oznacza ubezpieczono mienie, życie lub zdolność do pracy. W ubezpieczeniach majątkowych - suma ubezpieczenia stanowi górną odpowiedzialność Towarzystwa ubezpieczeniowego i odszkodowanie
 • Definicja Ubezpieczenia Suma Co oznacza ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to, że wypłacone odszkodowanie nie może przewyższyć z góry ustalonej kwoty (sumy ubezpieczenia). Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest
 • Definicja Swap Co oznacza umowa, na mocy której dwa podmioty pożyczają siebie wzajemnie walutę. Pozwala to na łatwą zmianę zobowiązań np. o zmiennym oprocentowaniu, na zobowiązanie o stałym oprocentowaniu
 • Definicja System Repartycyjny (o Zdefiniowanym świadczeniu) Co oznacza na umowie pokoleniowej, w którym pokolenie pracujące finansowało emerytów z ich bieżących składek. Pozostałością starego systemu jest obecny I filar
 • Definicja Świadczenie Co oznacza Kwota, którą ubezpieczyciel wypłaca za szkody osobowe z tytułu zawartego ubezpieczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w polisie

Co znaczy w podatkach? Czym jest, co to jest?

Definicje w podatkach, wyjaśnienie z podatków. Znaczenie orzeczenia.

Definicja Świadczenie co znaczy System Repartycyjny (o Zdefiniowanym świadczeniu) krzyżówka Swap co to jest Suma Ubezpieczenia słownik Suma czym jest Storno co oznacza. znaczenie.

Co to jest Sektor Publiczny co znaczy Saldo krzyżówka Subwencja co to jest Saldo słownik.