świadczenie system co to znaczy

Świadczenie, System Repartycyjny (O Zdefiniowanym Świadczeniu), Swap, Suma Ubezpieczenia, Suma.

Słownik Podatkowy - definicje podatkowe na S

 • Definicja Publiczny Sektor Co oznacza działania rządu i samorządów terytorialnych
 • Definicja Saldo Co oznacza inaczej stan konta
 • Definicja Subwencja Co oznacza rodzaj bezzwrotnej pomocy finansowej, dotacji; przyznawana najczęściej przez państwo instytucjom, organizacjom społecznym lub osobom fizycznym przeważnie ze środków budżetowych
 • Definicja Debetowe Saldo Co oznacza oszczędnościowo-rozliczeniowym oznacza zadłużenie klienta wobec banku, które jest połączone ze zgodą banku na dysponowanie przez klienta określoną kwotą środków pieniężnych, które
 • Definicja Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (sfio) Co oznacza tym, że istnieje możliwość określenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa; wyróżnikiem jest także powołanie organu kontrolnego Rady Inwestorów
 • Definicja Spekulacja Co oznacza działanie zmierzające do osiągania zysku z transakcji kupna-sprzedaży na zasadzie: kupić tanio, sprzedać drogo
 • Definicja Procentowa Stopa Co oznacza odsetek od sumy pieniędzy jako zapłaty za jej pożyczenie na określony czas. Rozróżnia się stałą i zmienną stopę procentową. Przy ustalaniu stopy procentowej musi być uwzględniana
 • Definicja Zwrotu Stopa Co oznacza to stosunek wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału; jest względną miarą zyskowności inwestycji, umożliwia porównywanie zyskowności różnych inwestycji
 • Definicja Storno Co oznacza zapis anulujący błędną operację księgową
 • Definicja Suma Co oznacza ubezpieczono mienie, życie lub zdolność do pracy. W ubezpieczeniach majątkowych - suma ubezpieczenia stanowi górną odpowiedzialność Towarzystwa ubezpieczeniowego i odszkodowanie
 • Definicja Ubezpieczenia Suma Co oznacza ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to, że wypłacone odszkodowanie nie może przewyższyć z góry ustalonej kwoty (sumy ubezpieczenia). Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest
 • Definicja Swap Co oznacza umowa, na mocy której dwa podmioty pożyczają siebie wzajemnie walutę. Pozwala to na łatwą zmianę zobowiązań np. o zmiennym oprocentowaniu, na zobowiązanie o stałym oprocentowaniu
 • Definicja System Repartycyjny (o Zdefiniowanym świadczeniu) Co oznacza na umowie pokoleniowej, w którym pokolenie pracujące finansowało emerytów z ich bieżących składek. Pozostałością starego systemu jest obecny I filar
 • Definicja Świadczenie Co oznacza Kwota, którą ubezpieczyciel wypłaca za szkody osobowe z tytułu zawartego ubezpieczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w polisie

Co znaczy w podatkach? Czym jest, co to jest?

Definicje w podatkach, wyjaśnienie z podatków. Znaczenie orzeczenia.

Definicja Świadczenie, System Repartycyjny (O Zdefiniowanym Świadczeniu), Swap, Suma Ubezpieczenia, Suma, Storno, Stopa Zwrotu, Stopa Procentowa, Spekulacja znaczenie.

Co to jest Świadczenie, System Repartycyjny (O Zdefiniowanym słownik.