trasat trasant transakcja co to znaczy

ZNACZENIE Trasat, Trasant, Transakcja, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, Towarzystwo Funduszy.

Słownik Podatkowy - definicje podatkowe na T

  • Definicja Tranche Transza Co oznacza wydzielona część ogólnej kwoty
  • Definicja Ubezpieczeniowa Taryfa Co oznacza stosowanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe, służących do określenia wysokości składek. Podstawą ustalania taryfy jest m.in. poziom ryzyka i zakres odpowiedzialności
  • Definicja Techwig Co oznacza indeks giełdowy obejmujący spółki zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii (SiTECH), notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
  • Definicja Towar Co oznacza występujący w gospodarce towarowo-pieniężnej produkt przeznaczony na sprzedaż; jego wartością użytkową jest zdolność do zaspokajania potrzeb; wymierną - odzwierciedlenie przez cenę
  • Definicja Inwestycyjnych Funduszy Towarzystwo Co oznacza celu tworzenia Funduszy Inwestycyjnych, zarządzania nimi i reprezentowania ich wobec osób trzecich. Towarzystwo działa na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jego
  • Definicja Ubezpieczeniowe Towarzystwo Co oznacza polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń. Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce odbywa się na podstawie zezwolenia ministra finansów przez podmioty
  • Definicja Transakcja Co oznacza umowa handlowa, np. kupno, sprzedaż. Dla banku jest to każdy, kredytowy lub debetowy, zapis na rachunku klienta
  • Definicja Trasant Co oznacza inaczej wystawca weksla
  • Definicja Trasat Co oznacza osoba wskazana przez wystawcę weksla, zwanego w takim przypadku trasantem, do zapłaty kwoty wskazanej na wekslu

Co znaczy w podatkach? Czym jest, co to jest?

Definicje w podatkach, wyjaśnienie z podatków. Znaczenie orzeczenia.

Definicja ZNACZENIE Trasat, Trasant, Transakcja, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Towar, Techwig, Taryfa Ubezpieczeniowa, Transza (Tranche znaczenie.

Co to jest Co oznacza Trasat, Trasant, Transakcja, Towarzystwo Ubezpieczeniowe słownik.