specjaltyczne fundusze co to znaczy

Co oznacza Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (sfio)? Definicja wzorowane są na.

Czy przydatne?

Definicja Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (sfio)

Co znaczy SPECJALISTYCZNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE (SFIO): wzorowane są na funduszach otwartych z tym, że istnieje możliwość określenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa; wyróżnikiem jest także powołanie organu kontrolnego Rady Inwestorów.

Czym jest Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (sfio) znaczenie w Słownik na S .