ubezpieczenia suma co to znaczy

Co oznacza Suma Ubezpieczenia? Definicja Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. W.

Czy przydatne?

Definicja Suma Ubezpieczenia

Co znaczy SUMA UBEZPIECZENIA: Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to, że wypłacone odszkodowanie nie może przewyższyć z góry ustalonej kwoty (sumy ubezpieczenia). Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest zwykle na podstawie oceny aktualnej wartości ubezpieczanego majątku. W ubezpieczeniach obowiązkowych ocenę wartości ubezpieczanego majątku przeprowadza zakład ubezpieczeń w porozumieniu z ubezpieczonym. W dobrowolnych zaś oceny dokonuje sam ubezpieczony.

Czym jest Ubezpieczenia Suma znaczenie w Słownik na S .