gwarancyjny fundusz co to znaczy

Co oznacza Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny? Definicja Instytucja zabezpieczająca interesy osób.

Czy przydatne?

Definicja Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Co znaczy UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY: Instytucja zabezpieczająca interesy osób ubezpieczonych. Jej zadaniem jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego: za szkody na osobie, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej lub rolnika, w przypadku nie ustalenia tożsamości sprawcyza szkodę na mieniu i osobie, gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC Dodatkowo UFG zaspokaja roszczenia osób uprawnionych w przypadku ogłoszenia upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego, którego byli klientami.

Czym jest Gwarancyjny Fundusz Ubezpieczeniowy znaczenie w Słownik na U .